Flodkulturer
Tillbaka Hem Upp Nästa

 

Egypten
Mesopotamien
Indus
Gula floden
Frågor

De äldsta civilisationerna uppstod vid stora floder. Jordbruket har nu utvecklats så långt att alla inte behöver delta i framställningen av födan. En del kunde i stället syssla med att tillverka annat som behövdes för samhället; olika yrken uppstår och samhället blir mer skiktat socialt och ekonomiskt. Människorna där enades under en centralmakt, som kunde organisera och beordra arbetet med att gräva omfattande bevattningssystem så att det blev möjligt att utnyttja flodernas årliga översvämningar. Vattnet samlades i dammar och kunde under torrperioder spridas via kanaler över stora åkerområden. Dessa tidiga högkulturer uppstod oberoende av varandra kring floderna:
bulletNilen ca 3000 f Kr,
där det gamla egyptiska riket bildades.
bulletEufrat och Tigris ca 3200 f Kr,
mellan vilka det så kallade Tvåflodslandet - Mesopotamien - låg.
Många olika folk kom under årtusendena före vår tideräkning konkurrera om makten i detta område. Dess historia speglas delvis i Gamla testamentet  ur ett judiskt perspektiv.
bulletIndus,
med högkulturer som Mohenjo Daro och Harappa från ca 2500 f Kr.
bulletGula floden (Huang-ho)
där Shangcivilisationen uppstod 1500 f Kr.
 

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland