Jägare och samlare
Hem Upp Nästa

 

Frågor

De äldsta människorna överlevde genom jakt, fiske och av att samla ätliga örter och växter. De ägde en kunskap om naturen som få s k civiliserade människor i dag besitter. Det finns idag speciella överlevnadskurser som söker glömda kunskaper.

Detta försörjningssätt formar speciella samhällen. Sammanfattningsvis kan man säga om jägar och samlarsamhället att det var:

bulletFredligt,
eftersom man hade få ägodelar att försvara
och sällan konfronterades med andra grupper
bulletJämlikt,
eftersom de flesta sysslade med samma sak
dvs skaffade föda.
Ingen tydlig yrkesuppdelning hade troligen ännu skett,
kvinnornas bidrag till kosten var minst lika stor som männens.
Huvudfödan var sannolikt det som kvinnorna samlade,
resultatet av männens jakt var kanske endast det som förgyllde tillvaron.
bulletEkologiskt,
eftersom man i huvudsak rättade mun efter matsäck
och inte tärde på naturen.
Eftersom man var nomader kunde man inte skaffa barn tätare än att den näst yngste kunde förflytta sig längre sträckor.
Kvinnan bar den yngste och mannen vapnen och kanske de få redskapen.
bulletHälsosamt,
eftersom man inte var bofast med allt vad det innebär av avfall
och inte heller höll boskap, från vilken smitta kunde överföras.
Epidemiska sjukdomar uppträder troligen först när människan blir bofast.
bulletLättsamt,
eftersom studier av moderna naturfolk visar att det räckte med en genomsnittlig daglig arbetsinsats av högst fyra eller fem timmar för att livnära sig. Så mycken fritid har inget avtal inom industrisamhället idag lett till!

Funderar man på detta sätt med hjälp av arkeologiska- och naturhistoriska fynd samt drar analogislut utifrån nutida jägar- och samlarsamhällens beteende framstår detta första försörjningssätt närmast paradisiskt. Frågan uppstår då varför det övergavs. Vad fick människan att lämna denna tillvaro för det strävsammare bondelivet?

"I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, tills du vänder åter till jorden, ty av den är du tagen."

                                                    (1Mos 3:19)

 

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland