Publikationer

Bli medlem?

Mycket har skrivits av och om Martin Koch och de författare som omgav honom, den så kallade Hedemoraparnassen.

Antologin här bredvid av Ansgar Olofsson är en utmärkt introduktion.

En utmärkt samling litteratur finns på Hedemora stadsbibliotek.
Sammanställning av årsskrifter och annat (pdf-fil)

Köp den unika årsskriften för 2018 - Vindarnas verser

Introduktionssidan i årsskriften för 2011: