Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Vi bygger om en .22 revolver till en tävlingsmaskin och en träningsmaskin i C klassen.

Upprinnelsen till denna artikel bygger på en idé av en skyttekompis. En helt fantastisk idé men är den verkligen genomförbar?
En annan aspekt är att det finns många kapabla .22 revolver liggande i byrålådor som egentligen aldrig används för tävling
eller som träningsredskap för annat revolverskytte.

Grundtanken var och är att kunna förvandla den oftast mycket välskjutande revolvern, till ett tävlingsmässigt acceptabelt vapen.

Alla som någon gång hållet i en Smith & Wesson .22 kalibrig revolver, vet att detta är ett välskjutande vapen, "thats all".
Samtidigt har du säkert känt att den lilla rackare har ett tryck som lämnar mycket i övrigt att önska, det är inte ovanligt med ett DA
(double action) tryck på över 4 kilos tryck.

Just detta med det misserabla DA trycket gör det omöjligt att konkurera med denna revolver i C klassen, där man på grund av de
korta skjuttiderna måste kunna skjuta i DA mode med en revolver.
För man ska ju konkurera med en halvautomatisk pistol!
En annan vinkling är att man som inbiten revolverskytt också att man ska kunna gå ett C varv med revolver, före den grova revolvern
kommer in i bilden.
En annan viktig aspekt är ammunitionens låga pris som medger mängdträning av revolverskytte för riktigt låga kostnader.

Då kör vi igång och ser hur långt vi kommer.


Smith & Wesson . 22 revolver


OBS träkolv den gillade vi inte!
Orginaltryck data utan modifiering men väl inslitet DA Tryck.

På avtryckare i kilo                    
  1,4 4,12 4,01 4,12 4,09 4,00 3,68 3,94 3,66 3,18 pang

Slagkraft hane 2,57 kilo

Orginaltryck data med modifiering. DA Tryck

På avtryckare i kilo                    
  1,0 1,6 1,5 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 pang

Slagkraft hane kilo
ca 1,2 kilo


Modifiering av tryckmekanism.

Data S&W 17


" Klicka på bilden för större bild"   kaliber .22

Mekanismen

Låt mig först av allt konstatera att detta är en rejält beprövad mekanism, med både svagheter och en dokumenterad styrka.
Trots att tillverkaren ämnat denna revolver för just precisionskytte så märks detta inte alls på trycket, som är orginal
riktigt hårt i både DA och SA mode. Detta med det tröga /tunga trycket går att rätta till, men detta förfarande kräver både
kunskap och händighet. På tryckmekanismen's plussida finner vi en under många år använd mekanism som fungerar mycket fint
speciellt om den har modifierats.
Tillförlitligheten är mycket stor och kvaliten relativt bra, relativt lätt att demontera och underhålla, reservdelar betingar ett
acceptabelt pris speciellt i USA.  Gunparts är en leverantör där det brukar gå lätt att få tag i reservdelar.
Även Brownells i USA som dock ställer högre krav på köparen är kapabel att leverera vissa delar bla siktblad.

Avtryckaren

Är i konventionellt utförande typisk Smith & Wesson, jag har tagit bort den seraterade ytan på avtryckaren och polerat och rundat av denna
yta för att bättre kunna skjuta DA. Det finns lite att göra för att minska trycket genom att polera upp berörda ytor, läs mera om detta
under referenserna, längst ner i artikel.

                         

Hanen
Eller (hammaren) den lättade jag upp genom att forma om sporren, genom att slipa av den till 8 mm bredd och även korta av den något,
direkt sparade jag ca 8 gram i vikt längst ut i hanens periferi.
Detta medför att start och slagtiden förkortas, mycket viktigt i sammanhanget, genom att hanen lättas men slår snabbare så bibehålls den totala slagkraften på den kantantända patronen.
Även här finns ytor att bearbeta för att minska kärvheten i trycket. läs längst ner under referenser.                            

Rebounder

Denna var inte bara repig, ytan var i dålig skick, trots att detta var en frekvent använd revolver. Jag hyfsade till ytan och polerade upp
hålet för rebounderfjädern och bytte ut fjädern till en 13 gauge som jag sedan fick förkorta ett antal varv. Här gäller testa och testa igen!
Viktigt är att inte klippa för mycket för då kommer direkt problemen med att inte mekanismen går tillbaka efter avfyrning
Viktigt är
att justera även den yta av reboundern som vilar mot hanen, det finns annars stor risk att avtryckaren fastnar i sitt läge
längst bak!
För att få avtryckaren att återvända snabbt utan stanna kvar i sitt bakersta läge, gäller det att trimma de ytor som kommer i ingrepp och
som kommer att vila i ingrepp. När rebounder går tillbaka lyfter den och drar hanen en liten bit bakåt, denna rörelse kräver ganska mycket kraft av vår rebounderfjäder, därav avrundningen och poleringen se den västra bilden ovanför.
Det gäller därför att verkligen anpassa rebounderfjäderns styrka mot den friktion som finns i mekanismen. tänk på att fjädern alltid måste
vara den starkare.Handen

Var i gott skick en polering av den yta som vilar mot stommen utfördes, även den yta som släpar mot extractor polerades upp.
Här är det viktigt att ett bra tunt fett användes som smörjmedel, efter modifieringen.


   
Trumlåsningen

Fjäder trycket minskades genom att två varv klipps av tryckfjädern, och den yttre trum-öppnaren filades av ca 1,5 mm. Detta göres av den enkla anledningen att trumlåsningsystemet, utövar ett för hårt axialtryck mot den olagrade trumman, detta bidrager till en ökad friktion som
vi minskar på detta enkla sätt. Mer om detta under min S&W 32 modifieringTrumma

Demonterades och gjordes ren, noggrann rengöring av alla patronläge utfördes och även en gradning av indexläge.
I denna trumma fanns det grader i två patronlägen, detta orsakade direkt frekventa klickar vid skjutning.
Patronlägen i denna trumma är en akilleshäl och måste hållas rent för att få till en bra funktion med en trimmad revolver.
Jag passade på att skimsa in axialspelet med ca 1 tiondels millimeter.
En bra yta på trummans lagring är mycket viktigt för ett bra DA tryck, enklast når man detta genom att tillsätta slipmedel
på trummans lagerytor. Lämpligt slipmedel är vanlig tandkräm och sedan få trumman att rotera med ganska hög hastighet
genom att tex blåsa på den med tryckluft. Viktigt är att allt slipmedel (läs tandkräm) verkligen tvättas bort efteråt.
Slipa i små etapper och prova i mellanåt.  Mer om detta under min S&W 32 modifiering


Mått A används för att justera in trummans radiella glapp

Trumstopp (indexerings låsning)

Demonterades och justerades på grund av stort radiell glapp, se bild. Alla sex trumlåsningar var ganska slitna och det radiella
glappet var för stort. Det finns en möjlighet att ge nytt liv åt en sliten trumma / trumlåsning, detta genom att mycket försiktigt
fila ner ytan A tills en god radiell låsning av trumman erhålls. Ta mycket lite, prova och fila igen om det behövs.
Yoke

Rengjordes och kontrollerades vad beträffar indexering i stötbotten, en noggrann polering av lagerläge utfördes, detta fungerar riktigt
bra med tandkräm och genom att blåsa på trumman med tryckluft. En trög trumma bromsar kraftigt genom den hävarm som handen
utgör när den flyttar fram trumman skott för skott.

Trumma

Just trumman utgör oftast ett av de problemen denna revolver drabbas av och vi kan dela in detta problem i två olika
sekvenser. Trumman är på grund av sin konstruktion med den lilla kaliber mycket känslig för smuts i patronläge och kräver
därför en noggrann rengöring.
Trumman är också vara känslig för olika tillverkares ammunition, dessa fel resulterar i klickande patroner.
Åtgärd är att noga prova ut en passande ammunition och sedan med hög frekvens rengöra patronlägen i trumman.

Oftast är trumman mer eller mindre utsliten på vapen som säljs för riktigt låga priser på begagnat marknaden, här gäller det
verkligen att se upp!


Det är också mycket viktigt att trumman verkligen "timar in" och låser upp före hammaren (hanen) faller, detta är en krav som
man måste ställa på alla revolver men är speciellt viktigt på en kantantänd patron (rimfire).
Jag har testat med flera olika ammunitionssorter och funnit att CCI inte fungerar så bra , medans däremot Fiocchi, fungerar
mycket fint.
Detta på grund av att det var mycket svårt att trycka in CCI patronerna på plats, efter en ordentlig rengöring med efterföljande
polering av kammare efter kammare i trumman, fungerade även CCI riktigt hyfsat.
Helt klart är att trumman kräver en viss omsorg för att undvika klick, jag kan väl också medge att jag kör med en reducerad
slagkraft på hammaren ( hanen) mer om detta i en senare artikel.

Tändstiftet eller slagstiftet är inte som normalt på en S&W revolver fastsatt i hanen, utan är på Taurus sätt, anbringat i stommen.
Tyvärr är ytan som slår mot den kantantända patronen helt rund, till skillnad från moderna pistolers slagstift.
Kanske skulle man kunna slipa om slagstiftets yta mot patronen till en effektivare form, men detta har jag ännu inte provat.Extractor

Är också en unik detalj för just kaliber 22, jag har sett ett par stycken där revolvern kärvar, går trögt på en eller flera kammare
dock inte alla kammare. Ytan som handen använder för att mata fram trumman steg för steg är mycket liten och slits ganska lätt
ut. Det finns därför all anledning att ge just extractorns stjärna lite bra fett då och då.
Var noga med att rengöra mellan extractor och trumma detta förhindrar eller minskar risken för klick.


     
Slagstift ( Tändstift)

Till skillnad från den vanliga konstellation med att slagstiftet sitter fast på hanen, så är de flesta rimfire (kantantända S&W revolver)
försedda med ett slagstift monterat i stommen.
Slagstiftet är fjäderbelastat för att säkert kunna returnera efter att ha slagit mot patronen.
Bussning är låst i stommen med en stålstift.
Det är ganska eller ordentligt krångligt att byta ut slagstiftet.
Gör så här:
Demontera med en drivdorn låsstiftet.
Knacka nu det bakre delen som göms under hanen framåt i pipans riktning med en anpassad drivdorn,
(den kan sitta ordentligt fast tyvärr!)
Nu kommer hela paketet ut och de olika delarna är lätta att separera.
Byt alltid returfjäder samtidigt som slagstiftet byts ut.
Numrich parts i USA har dessa delar Bussning 4,90, fjäder 1,35 och slagstift 5,95 dollar.
Tyvärr har tillverkaren valt att ha ett slagstift med en rundat anslagsyta i stället för som på moderna pistoler en avlång anslagsyta,
som rent teoretiskt borde ge ett bättre intryck i patronen och en säkrare detonation.
Jag har testat dessa båda olika metoder att detonera en .22 patron och slagstiftet med den avlånga anslagsyta är överlägsen.Weigand siktesblad på plats på ett S&W sikte

Sikte

Jag ska inte sticka under stol med att jag inte tycker orginalsiktet är bra! Men det finns hopp när det gäller detta, genom att
byta siktblad, kan man lyfta siktet flera snäpp uppåt. Orginalsiktet fungerar naturligtvis, men lämnar mycket i övrigt att önska.
Byt siktblad det är min rekommendation, mera info's kommer senare i artikel. Läs mera om S&W sikte.


Korn

Är sedvanligt fastsatt med ett stålstift, kornet har en tendens att glappa i sitt läge, kan låsas fast med lagerlåsning eller dylikt.
Det finns utbytbara korn i många olika bredd och höjd.


Just denna modifiering var förutsättningen för en möjlighet att deltaga med en .22 kalibrig revolver i C fält. K stomme har jag förut
modifierat så därför hänvisar jag till min artikel om artikel om S&W K-17 och modifiering av SW.32, som är helt tillämpliga för
denna modifiering.


Orginalkolv eller anatomisk kolv

Orginalkolven är av trä och mycket fin att se på men lämpar sig sämre för tävlingskytte i fält. Kolven byttes ut mot en gummi kolv
av ett bra märke Sportec har bra gummikolvar. Men här är det ju upp till var och en vad man vill ha för kolv, bra grepp ger alltid en
viss fördel.
En bra gummi kolv anser jag vara det bästa för tävlingskytte med revolver. Originalkolven i trä är mycket snygg att se på men har
svårt att platsa på tävlingsbanan och speciellt då i fältskytte.     


Sikte

Orginalsiktet var vi både överens om att detta skulle åtgärdas och siktbladet byttes ut till ett Weigand siktblad och i samband
med denna operation så utfördes service och justeringar på korn och sikte. Läs mera om Weigand siktesblad till S6W revolver

  Fiocchi Maxac.

Ammunition


Detta visade sig vara ett betydligt svårare problem än vi kunde tro i från början av projektet. För att "få till" ett riktigt bra DA tryck
så krävs att slagkraften på hanen reduceras. Tryckmekanismen är ju så konstruerad att ett ökat slagfjädertryck med automatik ger
ett tyngre DA tryck. Det var just ett bra DA tryck som var förutsättningen för denna modifiering.
Vi provade de flesta förekommande ammunitionssorter på marknaden och kunde konstatera att tex CCI var en av de hårdaste
patroner att "tänd på". Lapau däremot var betydligt mjukare men ändå inte helt optimal. Den patron som visade sig bäst av alla
när det gäller antändning med låg slagkraft var Fiocchi Maxac.. Denna ammo stod i en särklass.


Skjutning med revolvern

Till att börja med uppstod stora problem med klick under skjutningen, vi testade med olika tillverkares ammunition, men var tvungna att
skruva upp slagfjädertryck så att det fina DA trycket förstördes helt. Men senare under ammunitions testerna hittade vi Fiocchi ammunitionen
läs mera under ammunition.


Första tävlingen med den modifierade revolverna i C klassen

Skytt har varit Jens Carlsson från Örebro, en välkänd duktig revolverskytt. Som har testat att skjuta med .22 revolver under ett flertal tävlingar, med ett mycket gott resultat.
Här kommer Jens egna erfarenheter om skyttet med .22 revolver:

Har ju skjutit 3 st tävlingar med Smith 22:an. Förra året i Lidköping, i år,
Dannemora (kretstävling i norduppland) och den gångna helgen i Töreboda.

Som jag ser det är skytte med 22-revolver i C-klassen en riktig utmaning för
dig som gillar R-fält.
De korta tider som är i C-fält (8-12 sek) gör att du måste skjuta mycket
agressivt för att hinna med.
Det gör att man drar igenom draget i avtryckaren utan att stanna upp! Du har säkert själv upplevt när du får tidsbrist på en station och bara drar
igenom skotten med DA, så sitter dom oftast mitt i figuren!

Genom att ställa upp med 22-revolver i C-klassen så minskar iallafall jag
mina egna förväntningar och krav på att prestera likvärdigt som med min
Benelli 22:a.

Så ta och damma av era gamla 22-revolvrar, och ta med dom ut på tävlingar.

Revolverskytte i C-klassen är grymt kul!!

Hej. Kan inte vänta tills i morgon med att berätta att jag lyckades skjuta fullt med 22-Revolvern på en kretsfältskjutning i
Ramsberg idag!
Den var faktiskt lite svårare än Påsksmällen i Töreboda.
Nu har jag fått blodad tand och tar 22-Revolvern imorgon till Tranknallen också...


Jens Carlsson


Sammanfattning.

Först av allt ett stort tack till Klas Svensson som kom upp med denna fantastiska ide och som mycket välvilligt ställt material
till förfogande
.
Ett lika stort tack till Jens Carlsson i Örebro som verkligen har testad detta med .22  revolver i tävling efter tävling och på ett mycket framgångsrikt sätt visat att det "nästan" går att konkurera med detta vapen i C klassen.
Men för den inbitne R skytten är detta en fantastisk bra träningsredskap inför och i en R tävling
.
För det måste ju ligga i skytterörelsen's skäl att inte precisions vapen som finkalibriga revolver ska behöva bida sin tid i en byrå
låda år efter år, utan på detta sätt kunna komma till användning igen.


Arne Nohlberg och Jens Carlsson 2007 04 12 rev 2012 04