Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Smith & Wesson K 17 Master piece

Detta är en relativt vanlig revolver i Sverige som tyvärr alltför sällan ses på tävlingsbanorna i fält eller banskytte.

Utmärkande för denna revolver är att kaliber är .22 (rimfire) och att begagnat priset är oftast mycket förmånligt, ett bra exemplar
brukar betinga ett pris på mellan 1000 och upp till 1500 kronor.

Men lås oss först gå tillbaka lite i tiden och spåra ursprunget för denna revolver.

Finkalibriga revolver med K stomme har en lång historia hos Smith & wesson, redan år 1931 presenterade S&W den första
finkalibriga versionen K -22 en revolver med K stomme. Iden bakom denna variant av revolver var att producera ett vapen
speciellt för precision skjutning. Av denna satsning kom då först K-22 masterpeice för att ganska snabbt följas av
K 22 Combat masterpeice.

Utan trumma, men med ett användbart verktyg för service.

K stommen är också den en gammal bekant, den första K stommen presenterade S&W för marknaden år 1889. K stommen
har under åren var bestyckad med många olika kaliber, för att nämna några K 38 som kanske är mest känd här i Sverige.
Men även rena magnumkaliber så som 357 har skjutets med denna stomme.
År 1970 kom den första K stommen i rostfritt stål, denna variant finns även på de allra sista versionerna av 22 kalibrig revolver.

Men låt oss återvända till Modell K -17 som producerades från och med år 1946 med olika tillägg så som 17-1 och 17-2 osv
Modell 17 kom 1946, modell 17-1 kom 1959, modell 17-3 kom 1967, modell 17-4 1971 och modell 17-5 kom 1982.

1957 så började S&W med nummer beteckning och det var samtidigt som man från gick"5 skruv" till 4. Den skruv som
bortrationaliserades var den övre på sidoplåten, den ersattes med den konstruktion som finns än i dag.
Vapen före 1957 K-22 target masterpiece eller combat M.
Data S&W 17


" Klicka på bilden för större bild"   kaliber .22

Mekanismen

Låt mig först av allt konstatera att detta är en rejält beprövad mekanism, med både svagheter och en dokumenterad styrka.
Trots att tillverkaren ämnat denna revolver för just precisionskytte så märks detta inte alls på trycket, som är orginal
riktigt hårt i både DA och SA mode. Detta med det tröga /tunga trycket går att rätta till, men detta förfarande kräver både
kunskap och händighet. På tryckmekanismen's plussida finner vi en under många år använd mekanism som fungerar mycket fint
speciellt om den har modifierats.
Tillförlitligheten är mycket stor och kvaliten relativt bra, relativt lätt att demontera och underhålla, reservdelar betingar ett
acceptabelt pris speciellt i USA.  Gunparts är en leverantör där det brukar gå lätt att få tag i reservdelar.
Även Brownells i USA som dock ställer högre krav på köparen är kapabel att leverera vissa delar bla siktblad.

Avtryckaren

Är i konventionellt utförande ala Smith & Wesson, jag har tagit bort den seraterade ytan på avtryckaren och polerat och rundat av denna
yta för att bättre kunna skjuta DA. Det finns lite att göra för att minska trycket genom att polera upp berörda ytor, läs mera om detta
under referenserna, längst ner i artikel.

                         

Hanen
Eller (hammaren) den lättade jag upp genom att forma om sporren, genom att slipa av den till 8 mm bredd och även korta av den något,
direkt sparade jag ca 8 gram i vikt längst ut i hanens periferi.
Detta medför att start och slagtiden förkortas, mycket viktigt i sammanhanget, genom att hanen lättas men slår snabbare så bibehålls den totala slagkraften på den kantantända patronen.
Även här finns ytor att bearbeta för att minska kärvheten i trycket. läs längst ner under referenser.                            

Rebounder

Denna var inte bara repig, ytan var i dålig skick, trots att detta var en frekvent använd revolver. Jag hyfsade till ytan och polerade upp
hålet för rebounderfjädern, bytte fjäder till en 13 gauge som jag sedan fick förkorta ett antal varv, fjäderns totallängd är nu XX mm lång.
Viktigt är att justera även den yta av reboundern som vilar mot hanen, det finns annars stor risk att avtryckaren fastnar i sitt läge
längst bak.
För att få avtryckaren att återvända snabbt utan stanna kvar i sitt bakersta läge, gäller det att trimma de ytor som kommer i ingrepp och
som kommer att vila i ingrepp. När rebounder går tillbaka lyfter den och drar hanen en liten bit bakåt, denna rörelse kräver ganska
mycket kraft av vår rebounderfjäder, därav avrundningen och poleringen se den västra bilden ovanför.Handen

Var i gott skick en polering av den yta som vilar mot stommen utfördes, även den yta som släpar mot extractor polerades upp.


   
Trumlåsningen

Fäder trycket minskades genom att två varv klipps av tryckfjädern, och den yttre trum-öppnaren filades av ca 1,5 mm. Detta göres av den enkla anledningen att trumlåsning systemet, utövar ett för hårt axialtryck mot den olagrade trumman, detta bidrager till en ökad friktion som
vi minskar på detta enkla sätt.Trumma

Demonterades och gjordes ren, noggrann rengöring av alla patronläge utfördes och även en gradning av indexläge.
I denna trumma fanns det grader i två patronlägen, detta orsakade direkt frekventa klickar vid skjutning.
Patronlägen i denna trumma är en akilleshäl och måste hållas rent för att få till en bra funktion med en trimmad revolver.
Jag passade på att skimsa in axialspelet med ca 1 tiondels millimeter.

Mått A används för att justera in trummans radiella glapp

Trumstopp (indexerings låsning)

Demonterades och justerades på grund av stort radiell glapp, se bild. Alla sex trumlåsningar var ganska slitna och det radiella
glappet var för stort. Det finns en möjlighet att ge nytt liv åt en sliten trumma / trumlåsning, detta genom att mycket försiktigt
fila ner ytan A tills en god låsning erhålles. Ta mycket lite, prova och fila igen om det behövs.
Yoke

Rengjordes och kontrollerades vad beträffar indexering i stötbotten, en noggrann polering av lagerläge utfördes, detta fungerar riktigt
bra med tandkräm och genom att blåsa på trumman med tryckluft. En trög trumma bromsar kraftigt genom den hävarm som handen
utgör när den flyttar fram trumman skott för skott.

Trumma

Just trumman utgör oftast ett av de problemen denna revolver drabbas av och vi kan dela in detta problem i två olika
sekvenser. Trumman är på grund av sin konstruktion med den lilla kalibern mycket känslig för smuts i patronläge och kräver
därför en noggrann rengöring.
Trumman är också vara känslig för olika tillverkares ammunition, dessa fel resulterar i klickande patroner.
Åtgärd är att noga prova ut en passande ammunition och sedan med hög frekvens rengöra patronlägen i trumman.

Oftast är trumman mer eller mindre utsliten på vapen som säljs för riktigt låga priser på begagnatmarknaden, här gäller det
verkligen att se upp!


Det är också mycket viktigt att trumman verkligen "timar in" och låser upp före hammaren (hanen) faller, detta är en krav som
man måste ställa på alla revolver men är speciellt viktigt på en kantantänd patron (rimfire).
Jag har testat med flera olika ammunitionssorter och funnit att CCI inte fungerar så bra , medans däremot Fiocchi, fungerar
mycket fint.
Detta på grund av att det var mycket svårt att trycka in CCI patronerna på plats, efter en ordentlig rengöring med efterföljande
polering av kammare efter kammare i trumman, fungerade även CCI riktigt hyfsat.
Helt klart är att trumman kräver en viss omsorg för att undvika klick, jag kan väl också medge att jag kör med en reducerad
slagkraft på hammaren ( hanen) mer om detta i en senare artikel.

Tändstiftet eller slagstiftet är inte som normalt på en S&W revolver fastsatt i hanen, utan är på Taurus sätt, anbringat i stommen.
Tyvärr är ytan som slår mot den kantantända patronen helt rund, till skillnad från moderna pistolers slagstift.
Kanske skulle man kunna slipa om slagstiftets yta mot patronen till en effektivare form, men detta har jag ännu inte provat.Extractor

Är också en unik detalj för just kaliber 22, jag har sett ett par stycken där revolvern kärvar, går trögt på en eller flera kammare
dock inte alla kammare. Ytan som handen använder för att mata fram trumman steg för steg är mycket liten och slits ganska lätt
ut. Det finns därför all anledning att ge just extractorns stjärna lite bra fett då och då.
Var noga med att rengöra mellan extractor och trumma detta förhindrar eller minskar risken för klick.


     
Slagstift ( Tändstift)

Till skillnad från den vanliga konstellation med att slagstiftet sitter fast på hanen, så är de flesta rimfire (kantantända S&W revolver)
försedda med ett slagstift monterat i stommen.
Slagstiftet är fjäderbelastat för att säkert kunna returnera efter att ha slagit mot patronen.
Bussning är låst i stommen med en stålstift.
Det är ganska eller ordentligt krångligt att byta ut slagstiftet.
Gör så här:
Demontera med en drivdorn låsstiftet.
Knacka nu det bakre delen som göms under hanen framåt i pipans riktning med en anpassad drivdorn,
(den kan sitta ordentligt fast tyvärr!)
Nu kommer hela paketet ut och de olika delarna är lätta att separera.
Byt alltid returfjäder samtidigt som slagstiftet byts ut.
Numrich parts i USA har dessa delar Bussning 4,90, fjäder 1,35 och slagstift 5,95 dollar.
Tyvärr har tillverkaren valt att ha ett slagstift med en rundat anslagsyta i stället för som på moderna pistoler en avlång anslagsyta,
som rent teoretiskt borde ge ett bättre intryck i patronen och en säkrare detonation.
Jag har testat dessa båda olika metoder att detonera en .22 patron och slagstiftet med den avlånga anslagsyta är överlägsen.Weigand siktesblad på plats på ett S&W sikte

Sikte

Jag ska inte sticka under stol med att jag inte tycker orginalsiktet är bra! Men det finns hopp när det gäller detta, genom att
byta siktblad, kan man lyfta siktet flera snäpp uppåt. Orginalsiktet fungerar naturligtvis, men lämnar mycket i övrigt att önska.
Byt siktblad det är min rekommendation. Läs mera om S&W sikte.


Korn

Är sedvanligt fastsatt med ett stålstift, kornet har en tendens att glappa i sitt läge, kan låsas fast med lagerlåsning eller dylikt.
Det finns utbytbara korn i många olika bredd och höjd.

Epilog

Mekanismen är ju till stor del en konventionell S&W mekanism och om denna har jag skrivit ganska mycket förut, jag tycker att även
detta vapen är av god S&W kvalite. Men så är det ju användningen av vapnet i fråga! Just nu håller jag och en kompis på med ett
mycket intressant projekt om just användningen av S&W K 17 revolver, ett projekt som beräknas att kunna avslutas inom ca 1 månad.
Så håll ögonen öppna, om just detta projekt håller vad det lovar genererar detta en spännande framtid för just S&W K 17!

Många av de K-17 revolver ssom i dag finns på begagnat marknaden är gamla klubbvapen och kan vara skjutna med upp till
100 000 skott.
Prisnivån är oftast mycket låg på dessa vapen, Men se upp med sliten trumma kostar oftast mycket mer än vad vapnet kostar
begagnat att åtgärda!
Se upp med sliten extractor också ett vanligt fel, liksom utslitet slagstift och allmän glapp i mekanism. Detta är reparationer som drar
iväg i kostnader och oftast blir delarna betydligt dyrare av vad begagnat priset på vapnet var.
I originalskick hör denna revolver inte hemma i C fält och det är mycket tveksamt om den platsar i Bana C.

Arne Nohlberg 2006 04 15 rev 2012 09Läs mera om sikte S&W

Läs mera om K stomme

Läs mera om Smith & wesson


Läs om projektet ( kommer inom ca 3 månad)