Viktor Rydberg

Viktor Rydberg 1876

Viktor Rydberg (1828–1895) hör till Sveriges främsta författare och skalder, men också forskare och tecknare. Till Rydbergs mer kända och omtyckta verk hör dikten Tomten och en namnlös dikt som ingår i romanen Vapensmeden, och är känd som ”Gläns över sjö och strand”, som den första raden lyder, eller ”Betlehems stjärna”, som först förekom som namn på Alice Tegnérs tonsättning av dikten. Ett långt mindre känt verk är Sagan om svärdet, som var avsett att inleda det digra verket Undersökningar i germanisk mythologi, men gavs ut först långt efter Rydbergs bortgång. Med dikten Tomten, och de anvisningar han gav Jenny Nyström, har Rydberg mer än någon annan skapat bilden av den svenska tomten. 🎅