Ordföranden har ordet

Bli medlem?

Birger Sjungargård (f.d. ordförande) har ordet och visar genom sin inspiration hur nya initiativ kan hålla en förening som denna levande.

Ur introduktionen till årsskriften 2006
GÅVAN ÅRET OM

Martin Koch Sällskapet - Hedemoraparnassens Vänner vill med denna årsskrift lyfta fram dikter om livets och årets växlingar av de poeter som samlades kring Martin Koch på Lagmansgården i Hedemora. Kerstin Hed, Paul Lundh och Nils Bolander.

Det är dikter som skrivits och illustrerats för olika publikationer. Ofta var dessa dikter vackert inramade av kända konstnärer. Förr kunde man ha tur att hitta dem på antikvariat eller på något loppis. I dag är det praktiskt taget omöjligt att få tag i dem. Därför är det en personlig glädje att få dela med sig av detta kuturarv.
         Räddat från glömska och förgängelse.
         Frukten av mer än femtio års samlarmöda.
Diktens ton, poesin, har en resonansbotten djupt inom oss. Därför känns det fint att få lyfta fram denna innerlighetens ton och dela med varandra i denna årsskrift, vars titel anknyter till en psalm med en ton från evighetens sommar...
         Dessa dikter - Dessa glädjens blomster i jordens mull.
             De skola oss påminna
             Guds godhets rikedom,
             att vi den nåd besinna,
             som räcker året om...


Om 2007 års skrift: Kvinnorna på Lagmansgården
Presentationsskrift av sällskapet