< Startsida                                                               Naturbilder
                        ________________________________________________________________________________________________________________________

            
Naturbilder, där alla utom bilden på tranorna är från Blekinge. Många av bilderna är från naturreservat
i Karlskrona och Ronneby kommun.
Under en del döljer sig ett flertal bilder, sandbin, cantharis flugbaggar, nyckelpigor
uppdaterad, blomflugor,
bärfisar, gräshoppor och bastardsvärmare, om den allt för tidiga trimmerröjningen intill Sunna kanal.

Fjärilsbilder finns på min fjärilssida
Locka fjärilar till trädgården under Mina fjärilsbilder, nu på 55 arter Trollsländebilder finns på min sida om Trollsländor under Mina bilder på trollsländor, nu på 40 arter

Grön text har en länk där mer information finns för den som önskar det.
För större format, klicka på bild.

 

01.videfuks
02a.rodhake
02b.ejder
03.huggorm
04.tranor
05.mindre_hackspett
06a.blasippor
06b.rod_blasippa
07.huggorm
08.vitkindad_gas
09.vitsippa
10.ekorre
11.aurorafjaril
12a.tromto
12b.knolsvan
12c.knipa
13.backsippor
14.snok
15a.verko
16.ejder
17a.lyckaleden
17b.glodsandbi
18.gronsangare
19.sadesarla
20a.bofink
20b.blames
20c.saljosund
21a.adam_o_eva
21b.hallarumsviken
22.lovsangare
23a.farskesjon
23b.gronsnabbvinge
24a.stor_bjorkrullvivel
24b.skogsviol
25.grasparv
26.lillo
27a.sandbi
27b.mork_lyrflickslanda
28.ladusvala
29.crudosilis_ruficollis
30.grasand
31.solvanda
32a.spillkraka
32b.ejder
33a.rodbukig_blombock
33b.cantharis_rustica
34.tvaprickig_nyckelpiga
35.hampling
35a.angsparlemorfjaril
35b.nyponros
36.radjur
37.far
38a.rod_flickslanda
38b.angssmygare
39.gul_glasvingefluga
40.angsmetallvinge
41a.flodflickslanda
41b.fonsterblomfluga
42a.humlebagge
42b.blabandad_jungfruslanda
42c.angsblavinge
43.sandodla
44.hedblavinge
45.gulsparv
46.tromto
47.flackig_blombock
48a.mindre_bastardsvarmare
48b.krumhornskinnbagge
49a.ekorre
49b.nattviol
49c.radjur
49d.luktgrasfjaril
50a.eksnabbvinge
50b.citronfjaril
50c.mindre_smaragdflickslanda
51a.ljus_jordhumla
51b.taggbock
51c.storre_kustflickslanda
51d.mindre_guldvinge
52.taggslandfluga
53.eldsnabbvinge
54a.uttorp
54b.silversmygare
55.utlangan
56.ljungsandbi
57a.almsnabbvinge
57b.rapssugare
57c.tistelfjaril
58a.stenskvatta
58b.karvanlig_kreatur
59a.strandangsgrashoppa
59b.hasselsnok
60.hallarumsviken
61.vattensnok
62.hostspindel
63a.torhamns_udde
63b.stegelits
64.tromto
65.sidensvans
66a.skonstavik
66b.skonstavik
67.skonstavik

                                                                 Copyright © Anne Sandberg                                                   Upp