harmonisk rogivande musik harmonisk rogivande musik

Harmony
Jiri Klokocka  -  Hälsa  - TFT - Algoritmer

Rädda människan
det psykoterapeutiska husapoteket
sammanställt av Jiri Klokocka, civ.ing. uppdaterad 2014-03-14
TFT algoritmer

Inledning
Standardkomponenter
Grundstruktur
Problemspecifika sekvenser
När det inte händer något

fysisk smärta
migrän
sorg
depression
skuld
vrede
raseri
fobier
tvångsneuros
beroende
ångest
stress
trauma
Det finns fler algoritmer än de som tas upp här.

Inledning

Här får du en gratis gör-det-själv-workshop i en av de mest fascinerande behandlingsmetoder. Algoritm betyder recept, förfarande, tillväga­gångs­sätt. Här får du studera de problem­specifika skillnader för behandlingar enligt TFT metoden. De flesta TFT algoritmer har en gemensam struktur. Därför är de lätta att lära sig utantill. För att underlätta detta, visar jag först själva grund­strukturen. Den består av ett antal komponenter. Endast en av dem är olika för olika problem. Det är denna, problem­specifika komponent, som du hittar i tabellen längre ner. Men först går vi genom de komponenter, som är gemensamma.

Standardkomponenter

 • Tona in på problemet, s. 72
 • Subjektiv uppskattning av störnivån (eng. SUD), s. 74
 • PR-korrektion (5 knackningar), s. 84
 • mini PR-korrektion (15 knackningar), s. 85
 • Nio stegs sekvens (eng. the gamut series), s. 80
 • Golv till tak ögonföljning, s. 83
 • Nyckelben/andningsövning, s. 86

Sidhänvisningar gäller boken Tapping the Healer Within av Roger Callahan med Richard Trubo. Där hittar du även några andra algoritmer (skam, känna sig generad, jet lag), som har en annorlunda struktur.

Grundstruktur

START
   definiera problemet
   (ställ diagnos)
här avgör du vilken problem­specifik sekvens du kommer att använda
   tona in på störningen
   anteckna SUD
   problemspecifik
   sekvens
   PR-korrektion
SUD ?
samma
eller -1
-2   eller mer
   nio stegs sekvens
   problemspecifik
   sekvens
SUD ?
 >1
1  
   golv / tak ögonrörelse
   mini PR-korrektion
SLUT
   problemspecifik
   sekvens
   golv / tak ögonrörelse
 >1
SUD ?
1  
   nyckelben /
   andningsövning
SLUT
SLUT

Anm.: SUD skalan räknas här från 1 till 10. 10 = det allra starkaste. 1 = ingenting. Den som föredrar en 11-punktsskala (0 ... 10), får i så fall modifiera 1:or vid sista "SUD ?" frågan till 0:or.

Problemspecifika sekvenser

Om inget annat anges, går dessa sekvenser ut på att du knackar fem gånger på vardera av de angivna punkter i den ordning (steg 1, 2, 3, ...) som anges i tabellen nedan. Undantag är smärtlindring, sorg och depression (fler knackningar på s-punkten). Allt står beskrivet i boken Tapping the Healer Within.

Förkortningar till behandlingspunkter:

 • ögonbryn: punkten närmast näsan, där ögonbrynen börjar växa
 • ögats utkant: hitta den kanten av ögat, som är längst bort från mitten; knappt en centimeter i riktningen mot örat känner du ben under huden - där ligger punkten
 • under ögat: ungefär två centimeter under ögat
 • under armen: tio centimeter under armhålan
 • nyckelben: följ kroppens symmetrilinje från halsen neråt, stanna två centimeter under nyckelbenet, flytta sedan två centimeter åt endera höger eller vänster
 • pekfingret: huden på ovansidan vid nagelroten, närmast tummen
 • lillfingret: huden på ovansidan vid nagelroten, närmast tummen
 • s-punkt: punkt mot smärta, sorg och spänningar på handflatans ovansida (i boken: gamut spot)

Bilder på punkternas exakta läge hittar du på: http://www.thrivingnow.com/for/Health/eft-tapping-points/
 

Sammanfattning av nycklar för att låsa upp specifika problem:
 problem
 
steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
 fysisk smärta
s-punkt
50 ggr.
nyckelben
 sorg, smärta, migrän
s-punkt
50 ggr.
nyckelben s-punkt
50 ggr.
 depression
s-punkt
30 ggr.
nyckelben
 skuld
pekfingret
nyckelben
 vrede
lillfingret nyckelben
 raseri
ögats utkant nyckelben
 fobier
under ögat under armen nyckelben
    skräck för spindlar,
    klaustrofobi, turbulens
under armen under ögat nyckelben
 tvångsneuros
nyckelben under ögat nyckelben
    alternativ 1
under armen under ögat nyckelben
    alternativ 2
under ögat
under armen nyckelben
 beroende
under ögat under armen nyckelben
    alternativ 1
nyckelben under ögat nyckelben
    alternativ 2
under armen
under ögat nyckelben
 lätt ångest/stress
under ögat under armen nyckelben
 komplex ångest/
 panik­attack
ögonbryn under ögat under armen nyckelben
    alternativ 1
under ögat under armen ögonbryn nyckelben lillfingret
    alternativ 2
under armen under ögat ögonbryn nyckelben lillfingret
    alternativ 3
ögonbryn under armen under ögat
    alternativ 4
under ögat ögonbryn under armen lillfingret
    alternativ 5
nyckelben under ögat under armen
 lätt trauma
ögonbryn nyckelben
 komplext trauma
ögonbryn under ögat under armen nyckelben
 komplext trauma
 med ilska
ögonbryn under ögat under armen nyckelben lillfingret nyckelben
 komplext trauma
 med skuld
ögonbryn under ögat under armen nyckelben pekfingret nyckelben

Ansvaret för tolkningen och användningen av informationen på den här sidan ligger helt på läsarens sida. Informationen är inte fullständig. Den är tänkt snarare som ett komplement till boken.

 

När det inte händer något

Vad gör man de få gånger, som behandlingen inte fungerar? Det kan bero på något av följande:

 • kvarvarande psykologisk reversering (PR)
 • gifter i kroppen
 • allergier och uttorkning
 • sammansatta problem
 • val av algoritm
 • fördröjd reaktion
Vissa klienter har svårare former av psykologisk reversering (PR), som kan ta upp till två veckor att behandla (genom att utföra PR-korrektioner flera gånger per dag). Först när PR är korrigerad, kan TFT-behandlingar ge resultat.

När du behandlar en rökare, kan det hända att behandlingens resultat inte blir permanent. Det brukar bero på gifter från cigaretter. När klienten har slutat röka och avgiftat sin kropp, bör resultaten från TFT-behandlingar bli permanenta. Det gäller även andra gifter. Olika personer är känsliga för olika ämnen.

Allergier kan också göra det svårt att uppnå resultat. Det kan röra sig om allergier för något som är i luften, i maten eller i kläderna. Om du misstänker att det är någon allergi som står i vägen, prova göra behandlingar på olika platser (i olika rum, utomhus), olika tider på dygnet, med olika kläder på och med olika diet. Gary Craig rekommenderar att TFT-behandla dig själv direkt efter att du har badat (helst utan tvål som ju kan innehålla parfym och andra kemikalier), innan du tar på dig kläderna.

Enligt dr. Fereydoon Batmanghelidj är allergier symptom på uttorkad kropp. I sin bok Your Body’s many Cries for Water berättar han vad brist på vatten kan ställa till med och hur du enkelt kan åtgärda den genom att dricka lätt saltat vatten mellan måltider. Detta plus kalcium, magnesium, potassium, zink och selen hjälper kroppens celler att behålla sitt vatten.

Ibland kan en klient ha ett sammansatt problem och även om en behandling ger resultat, så märks inte det. Helt enkelt därför att det är så många andra problem, som trycker på. Först efter att flera andra problem har behandlats, börjar det kännas lättare.

Vissa algoritmer i tabellen ovan har flera alternativ. När grundsekvensen inte ger resultat, använd då alternativ 1. Om det inte hjälper, prova då med alternativ 2, osv. Skulle det vara så att klienten har något annat problem, än de som listas i tabellen, så prova med EFT-sekvensen istället.

Några, ytterst få gånger kan det hända att behandlingen visserligen fungerar, men att det dröjer några timmar tills resultatet ger sig till känna. Men det är som sagt mycket ovanligt.


text, bild, layout, kod: copyright Jiri Klokocka, Sweden
kontakt: e-mail
skapad: 2005-03-30
URL: http://privat.bahnhof.se/wb109311/health/tft/recept.htm