Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-30

Statistik och sammanställningar

Svenska regementen

Nedanstående tabell visar från vilka regementen som de svenska yrkesmilitärerna kom ifrån.

Dansk-tyska kriget 1848 - 1850

Innehåll denna sida:

Källreferenser

1. Svenskarna under Dannebrogen 1848 - 1850. Birger Schöldström, 1903
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Av ovanstående tabell framgår att de flesta svenska frivilliga yrkesmilitärerna kom från Flottan, därefter följt av Svea artilleriregemente. Totalt deltog 259 frivilliga svenskar.

Danska regementen

Nedanstående tabell visar vilka danska regementen som de svenska frivilliga tjänstgjorde i.
De allra flesta av de svenska frivilliga tjänstgjorde vid den 3:e danska jägarkåren. Även vid danska örlogsflottan samt 5:e och 6:e danska linjebataljonerna fanns flera svenskar.

Danska militära grader

De svenska frivilliga hade följande militära grader i den danska försvarsmakten:
De flesta av de frivilliga svenskarna i tjänst i den danska försvarsmakten tjänstgjorde som meniga. Bland löjtnanterna fanns 63 st (32 + 31). Bland underofficerarna och underbefälen fanns bl.a. 29 korpraler och 19 sergeanter. Den högst militära graden en svensk hade i Danmark var kapten för att därefter befordras till major. Vaktmästare är en dansk militär tjänstegrad som används inom kavalleriet och motsvarades i Sverige av underofficersgraden fanjunkare.

Yrken

De svenska frivilliga hade följande yrken:
En klar majoritet (36 %) av de svenska frivilliga var yrkesmilitärer. Den största enskilda gruppen bland de civila är studenter, tätt följd av sjömän (3 %). Nu kan studenter klassificeras på olika sätt. Jag har klassat dem som studenter om de var studerande vid högskolor strax innan kriget. De som tagit studenten långt innan är klassade på sitt yrke. De som var studerande men inte högskolestuderande är markerade som "Elev". Tillsammans utgör de 23 st vilket utgör cirka 11 %. OBS, på 110 st (nästan hälften) av de svenska frivilliga saknas uppgifter om civilt yrke. De som klassats som militärer är de som var i svensk militär tjänst när kriget bröt ut.

Ålder

De äldsta svenskar som tog tjänstgöring i den danska krigsmakten var:
Den äldsta bland de svenska frivilliga var Per Johan Schürer von Waldheim som var 48 år.   De yngsta bland de svenska frivilliga var:
Bland de yngsta svenskarna var bröderna Rudolf Oscar Maximilian Schürer Von Waldheim som enbart var 17 år samt Carl Johan Valentin Schürer von Waldheim som var 18 år. Bröderna var söner till den äldste deltagaren Per Johan Schürer von Waldheim.

De första svenskarna att träda in i dansk tjänst var

Den allra förste svensken (bland de som har kända antagningsdatum) att träda in i dansk tjänst var Erik Gustaf Öhnqvist som antogs den 25/3 1848. Följande dag antogs Andreas Gottlib Schosty, Wilhelm Stoltz och Per Johan Schürer von Waldheim. Per Johan Schürer von Waldheim var inte bara äldst och högst i rang, han var även en av de första som anslöt sig.

Svenska frivilliga i både dansk-tyska kriget 1848 - 1850 och det dansk-tyska kriget 1864

Följande 8 svenska frivilliga i dansk-tyska kriget 1848 - 1850 deltog även som frivilliga i det dansk-tyska kriget 1864:
Observera att stavningen av namnen kan vara olika i källorna mellan 1848 - 1850 års krig och kriget 1864.

Fördelning av de svenska frivilliga per danska truppslag

Infanteriet: 181 Kavalleriet: 14 Marinen: 32 Artilleriet: 24 Övriga:  8 Totalt: 259

Stupade, sårade och krigsfångar

Stupade: 10 Sårade: 25 Krigsfångar: 2
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-30

Statistik och sammanställningar

Svenska regementen

Nedanstående tabell visar från vilka regementen som de svenska yrkesmilitärerna kom ifrån.

Dansk-tyska kriget 1848 - 1850

Av ovanstående tabell framgår att de flesta svenska frivilliga yrkesmilitärerna kom från Flottan, därefter följt av Svea artilleriregemente. Totalt deltog 259 frivilliga svenskar.

Danska regementen

Nedanstående tabell visar vilka danska regementen som de svenska frivilliga tjänstgjorde i.
De allra flesta av de svenska frivilliga tjänstgjorde vid den 3:e danska jägarkåren. Även vid danska örlogsflottan samt 5:e och 6:e danska linjebataljonerna fanns flera svenskar.

Danska militära grader

De svenska frivilliga hade följande militära grader i den danska försvarsmakten:
De flesta av de frivilliga svenskarna i tjänst i den danska försvarsmakten tjänstgjorde som meniga. Bland löjtnanterna fanns 63 st (32 + 31). Bland underofficerarna och underbefälen fanns bl.a. 29 korpraler och 19 sergeanter. Den högst militära graden en svensk hade i Danmark var kapten för att därefter befordras till major. Vaktmästare är en dansk militär tjänstegrad som används inom kavalleriet och motsvarades i Sverige av underofficersgraden fanjunkare.

Yrken

De svenska frivilliga hade följande yrken:
En klar majoritet (36 %) av de svenska frivilliga var yrkesmilitärer. Den största enskilda gruppen bland de civila är studenter, tätt följd av sjömän (3 %). Nu kan studenter klassificeras på olika sätt. Jag har klassat dem som studenter om de var studerande vid högskolor strax innan kriget. De som tagit studenten långt innan är klassade på sitt yrke. De som var studerande men inte högskolestuderande är markerade som "Elev". Tillsammans utgör de 23 st vilket utgör cirka 11 %. OBS, på 110 st (nästan hälften) av de svenska frivilliga saknas uppgifter om civilt yrke. De som klassats som militärer är de som var i svensk militär tjänst när kriget bröt ut.

Ålder

De äldsta svenskar som tog tjänstgöring i den danska krigsmakten var:
Den äldsta bland de svenska frivilliga var Per Johan Schürer von Waldheim som var 48 år.   De yngsta bland de svenska frivilliga var:
Bland de yngsta svenskarna var bröderna Rudolf Oscar Maximilian Schürer Von Waldheim som enbart var 17 år samt Carl Johan Valentin Schürer von Waldheim som var 18 år. Bröderna var söner till den äldste deltagaren Per Johan Schürer von Waldheim.

De första svenskarna att träda in i dansk

tjänst var

Den allra förste svensken (bland de som har kända antagningsdatum) att träda in i dansk tjänst var Erik Gustaf Öhnqvist som antogs den 25/3 1848. Följande dag antogs Andreas Gottlib Schosty, Wilhelm Stoltz och Per Johan Schürer von Waldheim. Per Johan Schürer von Waldheim var inte bara äldst och högst i rang, han var även en av de första som anslöt sig.

Svenska frivilliga i både dansk-tyska kriget

1848 - 1850 och det dansk-tyska kriget 1864

Följande 8 svenska frivilliga i dansk-tyska kriget 1848 - 1850 deltog även som frivilliga i det dansk- tyska kriget 1864:
Observera att stavningen av namnen kan vara olika i källorna mellan 1848 - 1850 års krig och kriget 1864.

Fördelning av de svenska frivilliga per danska

truppslag

Infanteriet: 181 Kavalleriet: 14 Marinen: 32 Artilleriet: 24 Övriga:  8 Totalt: 259

Stupade, sårade och krigsfångar

Stupade: 10 Sårade: 25 Krigsfångar: 2

Källreferenser

1. Svenskarna under Dannebrogen 1848 - 1850. Birger Schöldström, 1903