Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-01-13

Svenska järnvägens historia

Svenska järnvägens historia - kartor

Karta över södra järnvägsnätet 1910

English
Bilden visar en karta över järnvägsnätet i Södra Svealand och Götaland år 1910. Bild: Nordisk Familjebok, Projekt Runeberg.
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relaterade länkar

Timmerflottningens historia Fyr- och lotsväsendets historia Begrepp från det gamla bondesamhället Det gamla bondesamhället Socknen och sockenstämman

Referenslitteratur

Staten, järnvägarna och den regionala utvecklingen i Sverige 1840–1890, Agaton Sten, 2015, Umeå Universitet. Den glade rallaren? Norrbottniska rallares syn på sina arbets- och levnadsvillkor, Per-Jonas Pihl 2016, Luleå Tekniska Universitet. Boken “En rallares levnadsminnen”, av Samuel Magnusson Svanbäck; nedtecknade av Herbert Malmback, 1931. Sveriges järnvägars historia, Populär Historia, 13 september 2006 av Niklas Ingmarsson, publicerad i Populär Historia 7-8/2006 . Rallarna i Sverige banade väg för industrialismen, av Mats Utbult, publicerad i Populär historia 11/2009. Wikipedia Överst på sidan
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-01-13

Svenska järnvägens historia

Svenska järnvägens historia - kartor

Karta över södra järnvägsnätet 1910

English

Relaterade länkar

Timmerflottningens historia Fyr- och lotsväsendets historia Begrepp från det gamla bondesamhället Det gamla bondesamhället Socknen och sockenstämman

Referenslitteratur

Staten, järnvägarna och den regionala utvecklingen i Sverige 1840–1890, Agaton Sten, 2015, Umeå Universitet. Den glade rallaren? Norrbottniska rallares syn på sina arbets- och levnadsvillkor, Per-Jonas Pihl 2016, Luleå Tekniska Universitet. Boken “En rallares levnadsminnen”, av Samuel Magnusson Svanbäck; nedtecknade av Herbert Malmback, 1931. Sveriges järnvägars historia, Populär Historia, 13 september 2006 av Niklas Ingmarsson, publicerad i Populär Historia 7-8/2006 . Rallarna i Sverige banade väg för industrialismen, av Mats Utbult, publicerad i Populär historia 11/2009. Wikipedia Överst på sidan
Bilden visar en karta över järnvägsnätet i Södra Svealand och Götaland år 1910. Bild: Nordisk Familjebok, Projekt Runeberg.