Översikt av ansökta markanvisningar

Det finns för närvarande 15 ansökningar till Fastighetskontoret om markanvisning för att bygga i Hjorthagsparken.
Vi har för enkelhets skull numrerat ansökningarna 1-15.
I tabellen ges en grov översikt av ansökta markanvisningar i form av ansökningsnummer, områden samt en illustration ur ansökningshandlingarna.
Längre ner på sidan finns länkar till ansökningshandlingarna.

01 kv. Ljusbågen, Villebrådet
02 Rådjursstigen, Örnklipporna
03 Artemsigatan, Örnklipporna
04 Rådjursstigen, Gasverksvägen
05 Örnklipporna, Rådjusstigen
06 Rådjursstigen, Gasverksvägen07 Fotbollsplanen
08 Hjorthagens IP
09 Hjorthagens IP
10 kv. Jackproppen (förskola)
11 kv. Ljusbågen (bostäder)
12 Rådjursstigen, Örnklipporna
13 Örnklipporna (kv. Skallet)
14 Rådjursstigen
15 Hjorthagens IP
-->


Varje ansökan omfattar ett eller flera dokument i pdf-format.
Tabellen nedan ger länkar till dokumenten.


1 E2008-513-01607-1
ansökan
2-4 punkthus för bostäder på kvarteret Villebrådet.
Ca 80 bostäder i tre punkthus för Jackproppen 1.
Lamellhus på Ljusbågen 1.
2 E2011-513-00655
ansökan
75 bostadsrätter och 60 studentlägenheter.
Ny förskola och publik mötesplats.
Ny park på Örnklipporna.
3 E2011-513-00618-1
ansökan
50-60 bostäder utmed Artemisgatan i Hjorthagen med blandade upplåtelseformer.
4 E2013-513-00257-2
ansökan del 1
ansökan del 2
Två strukturskisser.
8-9 hus.
12 000-10 000 BTA och 120-140 hyresbostäder.
Förskola
5 E2012-513-02031-3
ansökan del 1
ansökan del 2
ansökan del 3
ansökan del 4
ansökan del 5
3 hus.
Äldreboende, bostäder, förskola.
6 E2015-01140-1
ansökan
Ny bebyggelse med hyresbostäder, park och torg.
7 E2012-513-00642
ansökan
400 studentlägenheter och 4 300 kvm breddidrottsyta.
8 E2015-00188-1
ansökan
Ny bebyggelse med 40 bostäder och nytt kansli.
9 E2018-04487-1
ansökan del 1
ansökan del 2
1 hus.
Nytt kansli och bostäder.
10 E2014-01354-1
ansökan
Förskola 4-5 avdelningar 1 hus.
Nytt kansli och bostäder.
11 E2013-513-01958
ansökan
Bostäder
12 E2020-00235-1
ansökan del 1
ansökan del 2
Plusenergihus med fokus på särskilt boende för äldre och trygghetsbostäder.
Ca 50-100 bostäder.
13 E2020-00591-1
ansökan del 1
ansökan del 2
LSS Gruppbostad i form av 6 lägenheter.
14 E2020-02515-1
ansökan
Äldreboende/trygghetsboende
15 E2019-05009-1
ansökan del 1
ansökan del 2
Studentbostäder ca 50 stycken.
Kansli, gym och omklädningsrum för Djurgården IFs verksamhet.