Patriks släkt och kultursidor


 

Startsida

Om mig

Farfars antavla

Farmors antavla

Morfars antavla

Mormors antavla

Mer om släkten

Stamtavlor

Historia

Konstgalleri

Efterlysningar

Uppdateringar

Gästbok

Släkten Hallberg

av Patrik Andersson

Släkten Hallberg härstammar från sydvästra Skåne vars anor är kända sedan 1700-talets andra hälft. Namnet upptogs vid sekelskiftet 1800/1900 av flera söner till järnvägsförmannen Hans Nilsson (1847-1900) från Hardeberga sn av vilka nästan samtliga i varierad omfattning kom att verka inom textilindustrin, inte utan märkbara framgångar. Stamtavlan upptar även de barn till Hans Nilsson som inte tog namnet Hallberg varav en gren flyttade till Kanada där den ännu talrikt fortlever.

Se släktöversikt här (öppnas i nytt fönster)

Källor

Se längst ner på denna sida, eller gå direkt dit här

Kan jag kopiera bilder och text?

Ja, förutsatt av att Du i sedvanlig ordning uppger källan, Patriks släkt och kultursidor, och en länk till densamma.

Kontakt

Frågor eller kanske ny kunskap om denna stamtavla, skriv då ett mail till: starpatrik
[snabel-a]yahoo.se

Tab. 1

Nils Hansson, född omkring 1730. Husman.

S o n:

Sven Nilsson, född 3/3 1761 i Östra Strö sn, Malmöhus län, död av ålderdomsbräcklighet 27/3 1828 i Knäholmen, Hardeberga sn, Malmöhus län. Undantagsman. Han flyttade till Lund och inkom därifrån den 8/6 1806 till närbelägna Hardeberga sn under Harderberga säteris (se bild nedan) ägor (Hardeberga No 8) och befann sig tidigast 1809 på gården Knäholmens ägor (Hardeberga No 9). Här levde han till sin död.

Hardeberga säteri
Hardeberga säteri ca 1900. På denna gårds ägor arbetade flera personer ur släkten Hallbergs äldre led. Fotografiet ägs av Hans Nilsson.

N. nämns som undantagsman. Det innebar att han hade sålt en fastighet med speciella förmåner för honom som säljare, t ex en boning, en viss mängd med föda och utsäde som köparen hade skyldighet att ge, oftast under sin livstid. - Gift med Boël Nilsdotter, född 4/2 1769 i Hällestads sn, Malmöhus län, död 12/11 1836 i Arendala, Hardeberga sn, Malmöhus län, dotter av ryttaren Nils Blixberg (ca 1743-1790 i ryska kriget) och Bengta Bengsdotter (1734-1771). Hustruns far blev antagen till ryttare den 23/9 1764 vid överstelöjtnantens kompani/skvadron på Södra skånska kavalleriregementet. Han fick sitt ryttarboställe i Hällestad sn. Deltog (utan häst) med sitt regemente då det kommenderades att år 1790 utgöra en del av flottans besättning och deltog i flera sjötåg i Gustaf III:s ryska krig. Han dog möjligen på sjukus i Tölö, idag en del av Helsingfors.

S o n:

Nils Svensson, född 24/4 1803 i Lunds landsförsamling, Malmöhus län, död av marasmus senilis (ålderdomsvaghet) 13/3 1891 i Arendala, Hardeberga sn, Malmöhus län. Husman, åbo, ryktare. Han flyttade med sina föräldrar till Lund och inkom därifrån den 8/6 1806 till närbelägna Hardeberga sn under Hardeberga säteris ägor (Harderberga No 8) och befann sig tidigast 1809 på gården Knäholmens ägor (Hardeberga No 9). Står nu nämnd som husman, d v s en bofast man på landet med eget hus men som inte ägde någon jord utan var, till skillnad från torparen, hantverkare, soldat eller lantarbetare. Likt torparen betalade han dock jordägaren "hyra", s k arrende, som stundom skedde genom att utföra dagsverken. Vid tiden för deras inflytt från Lund bodde i socknen 421 personer (statistik från 1805). Här gifte sig S. och bodde fram till 1846 då han flyttade till Rögle by (under Hardeberga säteri), nu nämnd som åbo, d v s hade "rätten att på viss tid eller livstid inneha annans jord såsom landbo eller under ärftlig besittning" (Wikipedia), och 1853 till Arendala by, båda i sistnämnda socken. I Arendala nämns han som gift dräng. Han synes därmed ha fallit till viss del på den sociala skalan. Tidigast 1878 är han statdräng. 1882 dör hustrun och i hennes dödsnotering i kyrkoböckerna är nu S. inte längre statdräng utan ryktare. Som sådan hade han hand om djuren på Arendala gård. Denna syssla hade han fram till sin död. Under vårvintern 1891 avled S. på Lunds lasarett 88 år gammal efter ett långt och strävsamt liv. S föddes under Gustaf IV Adolfs tid och avled under Oscar II:s era och upplevde således sex regenter i ett Sveriges som under hans levnad omdanades från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle med en spirande demokrati i sitt sköte. - Gift 14/2 1824 i Hardeberga sn med Kjersti (Kersti) Nilsdotter, född 4/10 1803 i Hardeberga sn, Malmöhus län (ej återfunnen därstädes), död av senilis (ålderdomssvaghet) 25/10 1882 i Arendala, Hardeberga sn, Malmöhus län, dotter av husmannen Nils Andersson (1759-1839) och Ingar Jönsdotter (1768-1842).

S o n:

Hans Nilsson, född 30/10 1847 i Rögle, Hardeberga sn, Malmöhus län, död i lungsot 17/4 1900 i Igridstorp, S:t Petri församling, Malmöhus län. Järnvägsförman. Flyttade inom Malmöhus län till Dalby sn 1862, åter till Hardeberga sn, därefter till Oxie sn 1875, där hans nämns som järnvägsarbetare och gifte sig med Ingar Olsson och samma år till Fosie sn no 8 (Gatehus), där deras första barn föddes. I november 1876 flyttade familjen till ett hus i kvarter no 58 i S:t Petris församling i Malmö som från omkring 1885 kallades Igridstorp och som låg i Malmös södra förstäders västra ytterområde. Här kvarstannade Hans Nilsson till sin död och står då omnämd som järnvägsförman. Enligt obestyrkta uppgifter skall han först ha varit dräng i Lilla uppåkra och senare banvaktare i S:t Petri där hans banvaktarstuga senare revs för Malmö allmänna sjukhus räkning. I N:s bouppteckning från 1901 framkommer att han hade det enkelt ställt rörande det materiella men att de samlade tillgångarna var relativt goda. I hemmet fanns t ex ett fickur i silver, en symaskin och ett strykjärn förutom ett sedvanligt bohag. N. hade lånat ut pengar och hade vid sin död fordringar på sönerna Olof och Karl Fredrik samt banvakten Anders Jönsson till ett samlat belopp på 115 kr (ca 6 500 kr 2019). Vidare hade han en livförsäkring i försäkringsaktiebolaget Nordstjernan till ett värde av 1 500 kr (ca 88 000 kr 2019) samt huset Igridstorp på arrenderad mark vars taxeringsvärde endast uppskattades till 500 kr (ca 30 000 kr 2019). Boets totala tillgånger uppgick till 2 294 kr (ca 135 000 kr 2019). Skulderna, bl a till sonen Nils och brorsonen Nils Svensson Kro(o)n, uppgick tillsammans med begravningskostnaderna till 1 038 kr (ca 60 000 kr 2019) - Gift 30/10 1875 i Oxie sn, Malmöhus län med Ingar Olsson, född 28/3 1853 i Oxie sn, Malmöhus län, död i cancer 1/5 1926 i Igridstorp, S:t Johannes församling (torpet tillhörde nu denna församling), Malmöhus län, dotter av husmannen Ola Larsson (1794-1872) och Kjersti Nilsdotter (1813-1881). Ingar Olsson flyttade i januari 1918 från nämnda Igridstorp till sonen Olof Hallberg (Se Tab. 4.) i Katarina församling i Stockholm för att se efter hans två söner Karl Gustaf (Se Tab. 5.) och Hans efter skilsmässan från Lydia Dejdricks 1917. Hon var åter på Igridstorp i maj 1920 och verkade då som grindvakt en tid innan hon märkt av cancer avled på sistnämnda plats 1926. Hon fick hela 11 söner, varav 8 uppnådde vuxen ålder och av vilka en flyttade till Kanada. Huset Igridstorp revs omkring 1930.

Ingar Olsson
Ingar Olsson (1853-1926). "Mor har gjort uppköp". Fotografiet är troligen taget under tidigt 1920-tal, sannolikt på trappen till torpet Igridstorp av någon av hennes söner. Privat ägo.
Bröderna Hallberg
Fyra av Hans Nilsson och Ingar
Olssons söner, fr. v. August, Emil, Frans och Olof troligen taget 1912-1914. Okänd fotograf. Privat ägo. Klicka på bilden för en förstoring och klicka därefter på förstoringen för att återgå till stamtavlan.

B a r n:

Nils Nilsson H a l l b e r g, född 18/8 1876, lokförare, död 24/3 1948. Se Tab. 2.

Olof Nilsson H a l l b e r g, född 25/2 1878, grosshandlare, fabrikör, död 9/3 1951. Se Tab. 4.

Karl Fredrik Nilsson, född 18/7 1879 i kvarteret södra förstaden no 58, S:t Petri församling, Malmöhus län, död i tuberkulos 21/2 1902 i Igridstorp, S:t Petri församling, Malmöhus län. Tapetserare. Avsade sig på oklara grunder alla anspråk av arvet efter fadern den den 6/5 1901. Reste till Tyskland s.å. men dog en tid efter återkomsten till Malmö 1902. Ogift.

Johan Alfred Nilsson W a h l b e r g (V a h l b e r g), född 12/10 1881, snickarmästare, död 25/9 1965. Se Tab. 8.

August Peter Nilsson, född 20/2 1884, smed, död 3/3 1966. Se Tab. 11.

Anton Sigfrid Nilsson, född 16/10 1885 i kvarteret södra förstaden no 58, S:t Petri församling, Malmöhus län, död i tuberkulos (tubereulosis ossium) 27/9 1894 i Igridstorp, S:t Petri församling, Malmöhus län.

Oscar Emil Nilsson, född 20/7 1887 i kvarteret södra förstaden no 58, S:t Petri församling, Malmöhus län, död i engelska sjukan (rachitis) 23/5 1888 i kvarteret södra förstaden no 58, S:t Petri församling, Malmöhus län.

Oscar Bror Nilsson, född 11/6 1889 i kvarteret södra förstaden no 58, S:t Petri församling, Malmöhus län, död i lungtuberkulos, tuberkulös hjärnhinneinflammation 11/3 1891 i Igridstorp, S:t Petri församling, Malmöhus län.

Frans Oscar Edvin Nilsson H a l l b e r g, född 26/6 1891, fabrikör, död 27/3 1987. Se Tab. 13.

Emil Gottfrid Nilsson H a l l b e r g, född 3/5 1894, köpman, död 1/2 1982. Se Tab. 15.

Anton Elfvar Sigfrid Nilsson H a l l b e r g, född 11/2 1897, brevbärare, död 15/5 1963. Se Tab. 20.

Tab. 2

Nils Nilsson Hallberg (son av Hans Nilsson, Tab. 1), född 18/8 1876 i Fosie sn, Malmöhus län, död 24/3 1944 i kvarteret Storken 23, Landskrona stadsförsamling, Malmöhus län. Lokförare.

Nils Nilsson Hallberg
Lokförare Nils Nilsson Hallberg (1876-1944). Fotografiet är troligen från 1890-talets mitt och taget hos K. Sörensen & Co, Malmö. Fotot ägs av Erik Boehm.

H. blev lokomotiveldare under 1890-talets andra hälft. Flyttade till Eslöv i Västra Sallerups sn 1899, åter i Igridstorp 1900 och åter i Västra Sallerup 1907, till Halmstad 1909, nu nämnd som lokförare, till Höganäs 1912 och slutligen till Landskrona 1915. H. gjorde 1899 militärtjänst under namnet Nilsson och upptog sannolikt då tillsammans med sin yngre bror Olof (se Tab. 4) namnet H a l l b e r g som även tre av deras yngre bröder senare upptog. - Gift 23/2 1901 med Josefina Ingeborg Ohlqvist, född 19/3 1879 i Trelleborg, Malmöhus län, död 22/10 1973 i Landskrona, Malmöhus län, dotter av smedgesällen Anders Nilsson Ohlqvist (1844-1893) och Elna Larsdotter (1846-1914).

Nils Hallberg med familj
Nils Nilsson Hallberg och Josefina Ohlqvist och deras barn Axel och Iris. Fotografiet är troligen från 1914 och taget hos Arthur Rube, Höganäs. Fotot ägs av Erik Boehm.

B a r n:

Axel Hans Brynolf Hallberg, född 1/8 1903, korrespondent, död 21/1 1986. Se Tab. 3.

Iris Margareta HallbergIris Margareta Hallberg, född 1/7 1905 i S:t Petri församling, Malmöhus län, död 22/10 1997 i Landskrona församling, Malmöhus län. Massös. Hon gav sig endast 23 år gammal 12/11 1928 iväg till USA via Göteborg och fartyget Gripsholm till New York dit hon ankom 26/11 1928. Här gifte hon sig fem dagar senare med ritaren Anton Madsen, vilka båda troligen hade mött varandra tidigare i Landskrona. De skilde sig dock redan 1935 varefter H. gifter om sig och fick två döttrar. H. återflyttade under 1960-talet till Landskrona där hon gifte sig en tredje och sista gång. - Gift 1:o 1/12 1928 med ritaren (nämnd som ingenjör i Emiweb) Anton Fredrik Madsen, född 12/7 1895 i Landskrona landsförsamling, Malmöhus län, död 19/2 1980 i Pinellas, Florida, USA, son av tunnbindaren Fredrik Anton Madsen (1851-1948) och Hilda Westerholm (1861-1920). 2:o 25/11 1936 med massören Stephen A. Finnan, född 3/10 1899 i New Jersey, USA, död 2/12 1958 i Irvington, New York, USA, son av kontoristen Charles Francis Finan (1870-1948) och Rose Hardy (1868-1931). 3:o 23/1 1969 med Nils Erik Linus Linder, född 23/12 1903 i Landskrona landsförsamling, Malmöhus län, död 29/5 1971 i Landskrona landsförsamling, Malmöhus län, son av arbetaren Per Jönsson Linder (1874-1937) och Julia Nilsson (1870-1955). En dotterson till Iris och Stephen är f d sergeanten (technical sergeant) i det amerikanska flygvapnet, Erik Boehm (f. 1960), som bidragit med värdefull information och fotografier till detta arbete.

Tab. 3

Axel Hans Brynolf Hallberg (son av Nils Nilsson Hallberg, Tab. 2), född 1/8 1903 i Igridstorp, S:t Petri församling, Malmöhus län, död 21/1 1986 i Landskrona, Malmöhus län. Korrespondent, språkärare.

Axel Hallberg med hustru
Mary Latorre och Axel Hallberg. Fotot ägs av Erik Boehm

H. fick godkänd avgångsexamen från handelsgymnasiets 2-åriga kurs i Malmö 10/10 1922 och arbetade därefter som korrespondent (person som yrkesmässigt skriver (företags)brev) åtminstone fram till 1945 då han ännu bodde hos föräldrarna. Under en resa i Spanien träffade han nedannämnda hustru och verkade senare som språklärare och blev till slut chef över en språkskola. Paret fick en dotter men H. återflyttade till Sverige 21/10 1974 på grund av sjukdom där han levde resten av sitt liv. - Gift 18/8 1962 med Maria Ambrosia Latorre Peña, född 4/4 1922 i Spanien, dotter av jordbrukaren Andrés Latorre Peña (1895-1946) och sömerskan Estefanía Peña Jimenez (1897-1981).

D o t t e r:

Maria Lorena Hallberg, född 19/9 1965 i Zaragoza, Spanien. Bor i Madrid, Spanien. Arbetade som ung som sekreterare för en arkitektfirma.

Tab. 4

Olof Nilsson Hallberg (son av Hans Nilsson, Tab. 1), född 25/2 1878 i kvarteret södra förstaden no 58, S:t Petri församling, Malmöhus län, död 9/3 1951 i Bromma församling, Stockholms län. Grosshandlare, fabrikör, direktör.

Olof Nilsson  Hallberg
Direktör Olof Nilsson Hallberg (1878-1951). Fotografiet är taget omkring 1916, av okänd fotograf. Privat ägo.

H. blev som fjortonåring elev vid AB Moresco kapp- och pälsfabrik på Torggatan i Malmö där han först arbetade som tillskärare och sedan som bokhållare och kontorist. Här gjorde H. sina första lärospån som senare skulle blomstra till en egen konfektionsfabrik i Stockholm. H. var verksam och hade band med detta företag under 20 års tid. Moresco, vars svenska verksamhet hade grundats 1892 som ett dotterbolag till A/S Moresco i Köpenhamn av dansken Jacob Heinrich Moresco (1828-1906), tillverkade och sålde damkappor, dräkter och pälsvaror fram till 1959 då företaget lades ner.

AB Moresco
AB Morescos kontorsbyggnad, där troligen även tillverkningen skedde, uppförd 1895 i hörnet av Gustav Adolfs torg och Torggatan i Malmö. Foto: Google maps.

H. gjorde 1899 militärtjänst under namnet Nilsson och upptog sannolikt detta år namnet H a l l b e r g tillsammans med sin äldre bror Nils (se Tab. 2). Tre av deras yngre bröder kom senare även dessa att börja använda namnet. H. flyttade 1907 till Västerlånggatan 26 i Stockholm där han arbetade som grosshandlare. Här grundade han 1912 företaget A-B. Olof Hallbergs krag & skjortfabrik för vilket företag han var direktör 1912-30. Efter att ha flyttat mellan flera olika adresser inom tullarna åren 1907-1922 inkom H. den 27/5 sistnämnda år till Fridhemsgatan 72 B som kom att bli hans bostad fram till 1928. Vid samma tidpunkt inköptes även den fabrikslokal som fanns på våningen direkt under bostaden. Ingången till denna skedde från Kungsholms strand 131 med direkt kontakt med vattnet för transporter samt en kaj-kran. När verksamheten i denna fabrikslokal var som mest framgångsrik fanns omkring 75 personer anställda, bl. a. sönerna Karl Gustaf (författarens morfar) och Hans.

Olof Nilsson  Hallberg
Interör med okänd medarbetare från Olofs fabrikslokal på Kungsholms strand ca. 1928. Okänd fotograf. Privat ägo.

Olof Nilsson  Hallberg
Kungsholms strand 131 där Olof hade sin fabrikslokal 1922-1928. Ovanför låg deras privatbostad. Foto: Google maps.

Konkurrensen i skjortbranschen hårdnade dock under 20-talet, bl. a. från Tjeckoslovakien. Denna konkurrens gjorde att H:s intäkter minskade, och ett kapitaltillskott blev nödvändigt. En finansiär i form av Nilssons fabriker i Lotorp tillförde kapitalet som behövdes, men Nilssons ville snart ha avkastning på sitt kapital. Ett par år senare krävde Nilssons sin satsade andel tillbaka, vilken var omöjlig för Olof att betala, då försäljningen fortfarande var dålig. Olof begärde då företaget i konkurs.

Under denna tid grundlade H. även företaget Väst & Badkappsfabriken HB som sålde kostymer, bläsrar och byxor. Chef 1929-30 var sonen Karl Gustaf (se Tab. 5). Företaget nådde inga större framgångar och gick i konkurs redan 1931 (osäkert år), huvudsakligen p.g.a. Kruegerkrashen samma år. H. lyckades trots dessa motgångar - och mycket svår TBC - inte bara tilfriskna utan kunde snart igen bygga upp en mindre verksamhet inom samma bransch. Han arbetade som inköpare för diverse varuhus i Stockholmsregionen, bl. a. åt sin vän P. U. Bergström, grundaren av PUB-varuhuset i Stockholm, från vilken han erhöll mycken hjälp. För denna verksamhets räkning införskaffade H. ett kontor på Hamngatan 22 (ej Hamngatsbacken) och startade agenturfirman O. Hallberg (tidigast nämnd 1940) fram till sin pension 1947. Han var även tiden efter 1930 chef för Stockholmskontoret för Strands konfektions AB i Katrineholm. Från 3/11 1928 fram till sin död bodde H. i Bromma församling.

På somrarna 1927-1929/30 bodde familjen ute på Lilla Kina (Kanton) på Drottningholm.

Under en tid var H. ordförande för Internationella fredsförbundet samt vidare intresserad av Oxfordsrörelsen och KFUM-arbetet.

H. var en "self-made man", som sprungen ur enkla förhållanden byggde upp en verksamhet från grunden. Efter många framgångsrika år nåddes även Olof av konkursernas hårda nypor runt tiden för Kruegerkraschen vilka i ett slag ändrade situationen för honom både som företagare och privatperson, men hans glöd och entreprenöranda utslocknade inte. Med en varm religiositet var han en älskad och uppskattad familjefader såväl som chef.

Gift 1:o 20/9 1908 i Söderhamn med Lydia Maria Dejdricks (Winqvist), född 24/2 1890 i Söderhamns församling, Gävleborgs län, död 16/9 1968 i Söderhamns församling, Gävleborgs län, dotter av arbetaren Lars Westman och pigan Brita Maria Helena Winqvist (1866-1945), skilsmässa 4/10 1917. Om hennes oäkta barn Sven Åke Hallberg, se Anton Hallberg nedan. 2:o 6/2 1922 i Stockholm med Lisa Isabella Almgren, född 27/2 1892 i Katarina församling, Stockholms län, död 30/9 1979 i Västerleds församling, Stockholms län, dotter av kyparen och vaktmästaren Axel Emil Hjalmar Almgren (1864-1896-1901) och Johanna Lovisa "Lova" Jansson (1866-1950).

Olof Hallberg   Lydia Dejdricks
Olof Hallberg och hans hustru Lydia Dejdricks. Fotografiet på Olof är troligen taget runt år 1900 hos Alexis Brandt, Malmö. Lydias fotografi är troligen taget runt 1908 hos Waldermar Duhs, Söderhamn. Privat ägo

Olof Hallberg med söner
Olof Hallberg (1878-1951) med sönerna Karl Gustaf och Hans. Fotografiet är taget omkring 1916, av okänd fotograf. Privat ägo.

B a r n:

1. Karl Gustaf Dejdricks Hallberg, född 11/4 1911, köpman, död 17/1 2001. Se Tab. 5.

1. Hans Olof Hallberg, född 24/11 1913 i Maria Magdalena församling, Stockholms län, död 7/2 2000 i Vällingby församling, Stockholms län. Dekoratör. Konfimerad 1929. Dekoratör för olika firmor 1940. Flyttade 3/11 1942 till Hedvig Eleonora församling, 18/7 1945 till Bromma församling (Riksbyvägen 26), arbetade nu som dekoratör på AB Cloetta, samt 4/12 1957 till Spånga församling, alla i Stockholms län. - Sammanlevande med hembiträdet Sandra Maria Dahlquist, född 16/8 1895 i S:t Petri församling, Malmöhus län, död 24/4 1990 i Vällingby församling, Stockholms län. Sandra hade inkommit till Stockholm från Caroli församling i Malmö 1920 och hade arbetat som hembiträde hos Hans far Olof från 1922 och flera år framåt. Barnlös. Se bild nedan.

Hans Hallberg
Hans Hallberg väntar på ett café. Fotografiet är taget i juli 1967. Okänd fotograf. Privat ägo.

2. Bo Hallberg, född 12/4 1922, teologie doktor, död 22/4 1999. Se Tab. 6.

2. Wilhelm Hallberg, född 21/4 1924 i Kungsholms församling, Stockholms län, död 20/7 2006 i Raus sn, Malmöhus län. Adjunkt. Student vid Norra latins läroverk. Konfirmerad 1940. Filosofie kandidat, flyttade till Lund den 29/9 1953, flyttade till Göteborg, blev adjunkt, och flyttade därefter till Helsingborg. - Gift 19/6 1954 med Greta Ingegärd Nilsson i hennes andra gifte, född 23/2 1926 i Ekeby sn, Malmöhus län, död 6/3 1999 i Helsingborgs Maria församling, Malmöhus län. Skilsmässa 7/8 1961. Barnlös. Se bild nedan.

Wilhelm Hallberg
Wilhelm Hallberg och hustrun Greta Ingegärd Nilsson i samband med bröllopet. Fotografiet är taget 1954, möjligen av Vivan Spång. Privat ägo.

2. Bror-Emil (Lillebror) Hallberg, född 16/8 1926 S:t Görans församling, Stockholms län, död av vitium organicum congenitum (medfödd organisk sjukdom) 4/12 1941 i Bromma församling, Stockholms län. Student. Ogift.

2. Ann Louise Hallberg, född 22/3 1928 i S:t Görans församling, Stockholms län, död 24/8 2012 i Högalids församling, Stockholms län. Sköterskeassistent. Konfirmerad 1943. Flyttade till Nacka församling, Stockholms län 21/8 1947. - Gift 1:o 27/4 1947 med Rune Laurentz Haverman Andersson, senare Bergkrets, född 22/6 1925 i Maria Magdalena församling, Stockholms län, död 21/10 2011 i Flemingsbergs församling, Stockholms län, troligen son av järnarbetaren Per Evald Andersson (1900-1985) och diskaren Margareta Haverman (1903-1952). 2:o 24/5 1958 med Karl Gustav Hallberg, född 6/3 1922 i Trollhättans församling, Älvsborgs län, död 19/6 1987 i Hässelby församling, Stockholms län, son av hemmansägaren Axel Wilhelm Hallberg (1868-1954) och Tyra Sofia Karlsson (1885-1969).

2. Gunborg Hallberg, född 15/3 1931 i Bromma församling, Stockholms län, död 31/12 2011 i Västerleds församling, Stockholms län. Ogift.

Tab. 5

Carl Gustaf Dejdricks HallbergKarl Gustaf Dejdricks Hallberg (son av Olof Nilsson Hallberg, Tab. 4), född 11/4 1911 i Maria Magdalena församling, Stockholms län, död 17/1 2001 i S:t Görans församling, Stockholms län. Köpman. H. studerade vid Katarina Realskola och Kungsholms Enskilda Läroverk, genomgick flygvapnets flygmekanikerkurs och korpralskola (nådde vicekorprals grad) i andra flygkåren på F2 Hägernäs perioden 1/11 1930 (enligt Vpl-kortet; den 13/3 1931 enligt inflyttningslängden för Täby sn) till 31/10 1932 med beröm godkänt samt olika språk- och handelsstudier. Anställd 1927-30 i sin faders firma Olof Hallbergs Skjort- och Kragfabrik AB, Stockholm, var chef för det nybildade företaget Väst & Badkappsfabriken HB 1929-30. Anställd 1932-34 hos Strands Konfektions AB, Katrineholm. Efter studieresor på kontinenten och i England var han juni 1935 till mars 1936 anställd som verkmästare (emellertid endast omnämnd som tillskärare) vid Ängströms Linnefabrik AB i Jönköping efter vilken tid han flyttade till sin faders bostad i Bromma församling och nämns nu som köpman. H. var från 1936 representant för svenska firmor inom textilbranschen. H. grundade en egen agenturfirma kallad Hallfa Agenturer (tidigast 1945) som låg på Kornhamstorg 53 och som sålde hattar och mössor för Sommens mössfabriks räkning samt arbetskläder för Bellanders AB:s räkning.

Under sin tid på F2 Hägernäs träffade H. på den egensinnige och senare synnerligen beryktade greve Carl Gustaf von Rosen (1909-1977), se bild till höger samt hans på denna hemsida presenterade biografi här. De båda blev vänner och H. har berättat att Rosen både var en hurtig och vänskaplig kamrat som trots sin högättade bakgrund aldrig spelade på denna. Under tiden på flottiljen gjorde de vådliga luftfärder som H. med glädje, uppblandad med förskräckelse, fick erfara, ty von Rosen flög inte alla gånger försiktigt! Senare, när R. tog sig ner till Abessinien för att hjälpa de drabbade i kriget mot Italiens övergrepp, försökta han flera gånger få med sig Hallberg som var mycket nära att tacka ja, men drog sig ur i sista stund.

Carl Gustaf Hallberg
Karl Gustaf Hallberg utanför fadern Olofs fabrikslokal på Kungsholms strand ca. 1928. Okänd fotograf, privat ägo.
Carl Gustaf Hallberg
Karl Gustaf Hallberg med arbetskamrater utanför fadern Olofs fabrikslokal på Kungsholms strand med S:t Eriksbron i bakgrunden ca. 1928. Okänd fotograf, privat ägo. Klicka på bilden för en förstoring och klicka därefter på förstoringen
för att återgå till stamtavlan.

Carl Gustaf Hallberg, Ethlel Andersson och Lisa  Almgren
Karl Gustaf Hallberg med författarens farmor Ethel Andersson t.v. och Hallbergs fars andra hustru, Lisa Hallberg, t.h., troligen taget under 1960-talets andra hälft. Okänd fotograf. Privat ägo.

Carl Gustaf Hallberg
Karl Gustaf Hallberg med fiskaren Rickard med ön Vållö i bakgrunden. Fotografiet är troligen från tidigt 1980-tal. Fotografiet är taget av Vivan Spång. Privat ägo.

Vivan Spång
Hustrun Vivan Spång våren 1935. Okänd fotograf, privat ägo.

- Gift 17/10 1937 med Vivan Mimmi Kristina Spång, född 1/3 1917 i Mönsterås sn, Kalmar län, död 17/12 2008 i S:t Görans församling, Stockholms län, dotter av frisörmästaren Sven Ludvig Svensson Spång (1892-1952) och Mimmi Dagmar Lindström (1892-1973).

D ö t t r a r:

Agneta Hallberg, född 1939. Kartriterska. - Gift med Anders Samuelsson.

Monica Hallberg, född 1944. Sekreterare, kanslibiträde och senare egen företagare. Författarens moder. - Gift 1:o med Björn Andersson. Skilsmässa. 2:o med Björn Petersson.

Tab. 6

Bo Hallberg (son av Olof Nilsson Hallberg, Tab. 4), född 12/4 1922 Katarina församling, Stockholms län, död 22/4 1999 i Runstens sn, Kalmar län. Kyrkoherde, telogie doktor. Konfirmerad 1938. Student vid Norra latins läroverk 1940. Flyttade till Uppsala domkyrkoförsamling 17/8 1945. Blev teologie doktor och sedermera kyrkoherde i Lenhovda kyrka, Jönköpings län. H. skrev 1984 texten till psalmen "På tröskeln till Marias hem", med melodi av Oskar Lindberg. Psalmen togs in i den svenska psalmboken 1986 som psalm nummer 164. - Gift 1:o 23/6 1945 med sjuksköterskan Elsie Margareta Ehrby, född 9/3 1921 i Helsingborgs landsförsamling, Malmöhus län, död 16/11 2014, dotter av apotekaren, sedermera kemisten Johan Gustaf Hjalmar Eriksson Ehrby (1886-1969) och Ruth Lundmark (1892-1971). 2:o 13/12 1975 med Semla Ingrid Elisabet Eldh, född 20/9 1931 i Ignaberga sn, Kristianstads län, dotter av Johan Martin Oscar Eldh (1898-1981) och Inez Elisabet Lovén (1898-1986).

B a r n:

1. Bo Gudmund Hallberg, född 22/11 1948. Se Tab. 7.

1. Bo Stefan Hallberg, född 2/12 1950 i Gunnarsnäs sn, Älvsborgs län. Ingenjör, eltekniker. - Sambo med frisören Elin Linnéa Lundberg, född 22/4 1954 i Lund församling, Malmöhus län, dotter av byggnadssnickaren Åke Evert Lundberg (1921-1971) och kokerskan Tora Elenea Jönsson (1922-19??).

1. Pia Veronica Hallberg, född 18/2 1952 i Gunnarsnäs sn, Älvsborgs län. Präst och församlingspedagog. H. prästvigdes i Storkyrkan 9/6 2002. - Gift 13/9 1975 med fastighetsskötare Daniel Christer Willner, född 18/3 1949 i Tåssjö sn, Kristanstad län, son av lantarbetaren David Willner (1912-1949) och Esther Elisabeth Jönsson (1908-1984).

1. Åsa Birgitta Ehrby (Hallberg), född 28/4 1954 i Gunnarsnäs sn, Älvsborgs län. Upptog 1987 sin mors efternamn Ehrby. - Sambo med adjunkt Anders Torsten Christer Dahlqvist, född 21/4 1949 i Kalmar, Kalmar län, son av verkstadsarbetaren Torsten Henry Edmund Dahlqvist (1915-1996) och Kerstin Hildur Andersson (1918-1971).

1. Bo Martin Hallberg, född 19/5 1964 i Hemmsjö sn, Kronobergs län, död 30/4 2011 i Sankt Peters klosters församling, Skåne län. Ogift.

Tab. 7

Bo Gudmund Hallberg (son av Bo Hallberg, Tab. 6), 22/12 1948 i Nysund sn, Örebro län. Polis. - Gift med sjuksköterskan Maj-Britt Borglin, född 28/5 1950 i Danmark, dotter av verkmästaren Harry Gunnar Borglin (1920-1980) och Sonja Vendelboe (1922-)

S o n:

Bo Henrik Hallberg, född 10/3 1978 i Svedala sn, Malmöhus län. Ogift.

Tab. 8

Johan Alfred Nilsson Wahlberg (Vahlberg) (son av Hans Nilsson, Tab. 1), född 12/10 1881 i kvarteret södra förstaden no 58, S:t Petri församling, Malmöhus län, död 25/9 1965 i Möllevångens församling, Malmöhus län. Snickarmästare, fabrikör. Upptog som snickargesäll namnet W a h l b e r g (V a h l b e r g) den 3/8 1901. Började bygga radioapparater i lådor av trä och senare TV-apparater. Han öppnade butiken Wabe i Skåne (senare Wabe AB), som var vida känd på sin tid och som sonen sedermera tog över (se nedan). Grundade företaget Wahlbergs Snickerifabrik. Verksamheten gick allt bättre och han investerade bl. a. i fastigheter. Vid sin död var han en förmögen fabrikör. Han hade började med två tomma händer och var i ordets rätta bemärkelse en "self made man". - Gift 14/10 1905 med Thilda Strömberg, född 4/1 1884 i Brunkeflo sn, Malmöhus län, död 14/6 1963 i Möllevångens församling, Malmöhus län, dotter av husaren Jöns Bengtsson Strömberg (1856-1943) och Anna Knutsdotter (1860-1937).

S o n:

Sven Johan Wahlberg, född 8/6 1915, direktör, död 17/1 2006. Se Tab. 9.

Tab. 9

Sven Johan Wahlberg (son av Johan Alfred Nilsson Wahlberg, Tab. 8), född 8/6 1915 i S:t Johannes församling, Malmöhus län, död 17/1 2006 i S:t Petri församling, Malmöhus län. Direktör. Tog över den av fadern grundade firman Wabe AB och var i över 40 års tid dess direktör. - Gift 31/11 1940 med sedermera kontorschefen Hildur Elisbeth Johansson, född 18/2 1918 i S:t Johannes församling, Malmöhus län, död 1/1 2017 i Malmö, Skåne län, dotter av typografen Hjalmar Henning Johansson (1888-1972) och sömmerskan Alma Martina Löf (1890-1985).

B a r n:

Yvonne Lise-Lotte Wahlberg, född 19/4 1945 i S:t Pauli församling, Malmöhus län. Banktjänsteman, egen företagare, näringsterapeut. - Gift 13/6 1969 med inspektor Sven Gunnar Henningssson, född 7/4 1939 i S:t Johannes församling, Malmöhus län, son av godsägaren (på Gottorp om 110 ha) Sven Ernst Henning Henningsson (1897-1972) och Inga Frost (1905-1991). Har tre döttrar. En intressant historia berättar att nämnda godsägaren singlade slant om en strandtomt i Vintrie med Hugo Weibull, Henningsson vann. Säljare var greve Walthier Hamilton i Djursholm. 2:o med verkställande direktören Kurt Gösta Lennart Johansson, född 21/7 1942 i Mariestads församling, Skaraborgs län, son av arrendatorn Gustaf Adolf Johansson (1910-1978) och Karin Linnéa Hassel (1913-1974).

Peter Sven-Johan Wahlberg, född 12/2 1955, egen företagare. Se Tab. 10.

Tab. 10

Peter Sven-Johan Wahlberg (son Sven Johan Wahlberg, Tab. 9), född 12/2 1955 i S:t Pauli församling, Malmöhus län. Egen företagare. - Gift efter 1985 med Maria Liselotte Larsson, född 22/4 1956 i S:t Pauli församling, Malmöhus län, dotter av Lars Erik Larsson och Carmen Lillemor Hallberg.

B a r n:

Tre till namnen okända söner.

Tab. 11

August Nilsson (1884-1966)August Peter Nilsson (son av Hans Nilsson, Tab. 1), född 20/2 1884 i kvarteret södra förstaden no 58, S:t Petri församling, Malmöhus län, smed, död 3/3 1966 i Saint John, Saint John, New Brunswick, Kanada. Smed. Efter en olyckshändelse vid en brottningsmatch som N. deltog i under en resa i Tyskland tillsammans med bröderna Nils och Olof tvingades N. fly. Dom precisa omstädigheterna kring detta är inte utredda men förutom händelsen finns muntliga uppgifter att året var 1904. Dock är det möjligen N. som omnämns i en passagerarlista i Liverpool i England redan 1903 där han, om uppgiften stämmer, skall ha rest till New York i USA med ångartyget S/S Celtic med avgång den 16/3 s.å. Med säkerhet nämns N. dock 1905 då han från Liverpool med destintion Boston reste med ångfartyget S/S Saxonia (nämnd som sjöman) den 26/9 s.å. Han bor en tid efter ankomsten hos sin kusin Peter Nilsson innan han når Kanada 1908, i vilket land han tycks detta år för första gången satt sin fot i. Han skall först ha arbetat på bygget av Welland-kanalen innan han kom till staden Saint John i New Brunswick. Här stannade N. och arbetade senare som smed på Saint Johns torrdocka där han tillverkade redskap och byggde fartyg. N. skall ha besökt Sverige och sin mor samt sina bröder flera gånger efter flykten men några officiella papper på detta finns ej, högst troligen beroende på de omständigheter som låg till grund för hans flykt. Vid ett av dessa besök togs ett fotografi på honom och tre av hans bröder (se Tab. 1). I de svenska kyrkoarkiven och i SCB:s arkiv framgår att att de svenska mydigheterna famlar i mörker om var N. är. Han kallas stundom smed men snart sjöman och senare f.d. sjöman och ännu 1938 nämns han i obefintlighetsboken. August har uppgivits varit mycket kroppsstark. Ett fotografi visar att han med sina bara händer lyfter en häst. Lyftet skall ha skett på en circus på vilken han en tid arbetade. - Gift 1:o 19/2 1912 med Elizabeth O'Connor, född 24/9 1889 i New Ireland, New Brunswick, Kanada, död 18/3 1928 i Lancaster, Saint John, New Brunswick, Kanada, dotter av bonden Henry O'Connor (1862-1943) och Sarah Jane O'Regan (1863-1935). 2:o 24/4 1930 med hushållerskan Elizabeth Devena Ogden, född 19/5 1899 (1896 enligt släktens uppfattning) i Hampton, New Brunswick, Kananda, död 15/3 1983 i Saint John, New Brunswick, Kanada, dotter av arbetaren Frank Ogden (1861-1912) och Mary LaCot (LaCoot, LaCoute) (1874-1960).

August Nilsson (1884-1966)
August Nilsson omkring 1904, troligen i USA eller Kanada. På baksidan av fotografiet finns en hälsning till brodern Olof (se Tab. 4.). Okänd fotograf. Privat ägo.

B a r n:

1. Carl Gustaf Nilsson, född 27/11 1912 brandman, död 18/11 1988. Se Tab. 12.

1. Mary Irene Nilsson, född 21/2 1914 Saint John, Saint John, New Brunswick, Kanada, död ?. - Gift 31/1 1934 med bagaren George Edward Mason, född omkring 1910 i Saint John, Saint John, New Brunswick, Kanada, död ?, son av Henry Mason (1862-) och Mary Baker (1864-). Hennes systerson Thomas Crawford minns henne: "Mary was a nice Aunt, very dedicated, determined and fun. When I knew her, she lived in Toronto and came down to Saint John for vacations by train. She worked as a custodian for the Department Store Simpson-Sears for most of her life. She travelled Toronto via bus and subway to festivals and concerts." George blev senare alkoholist och levde på gatan i Toronto. Paret adopterade Edward Gray som gifte sig med en Lois som förestod en tvättomat och de fick barnen Ronnie och Gail. Edward blev framgångsrik och sålde fastigheter och ägde kapplöpningshästar. Han spelade banjo och gitarr och har spelat in musik med kända kanadensiska country-sångare.

2. Martin "Mart" Lloyd Nilsson, född ?/11 1921, död före 2013. Nitare (Riveter). Han var först stålarbetare, men råkade ut för en olycka under byggandet av Reversing falls bridge (över Saint John-floden) som gjorde att han blev döv på ett öra. Han arbetade därefter som millwright (installerar, reparerar m m maskiner) på ett värmekraftverk för New Brunswick Power commission räkning. - Gift 10/12 1942 med Isabell Dalling, född 11/3 1919 i New Brunswick, Kanada, död i York manor nursing home, Fredericton, New Brunswick, Kanada, dotter av James Isaac "Jim" Dalling (1888-1984) och Isabel Carley (ca 1891-1921). Hustrun arbetade i diverse klädbutiker för kvinnor. De har sonen Walter Leo (f. 1945). Han utbildade sig till grovplåtslagare (boilermaker) och har arbetat i S:t Paul-gruvan som millwright och snickare. Gift 11/2 1967 med receptionisten Linda Anne Manzer, född i Montréal, Quebec, Kanada, dotter av Frederick Manzer och NN. Hon har sonen Mark från ett tidigare äktenskap som Walter adopterade. Paret har inga egna barn.

2. Dorothy Ingrid Nilsson, född 13/7 1929 i Saint John, New Brunswick, Kanada, död 30/10 2018 i Saint John, New Brunswick, Kanada. - Gift med Cedric Arthur (känd som farbror Bob) Ferris, född 2/6 1927 i Saint John, New Brunswick, Kanada, död 13/12 2003 i Saint John, New Brunswick, Kanada, son av William John Ferris (1900-1958) och Marie Susan Kyffin (1901-1964). Bob var en ivrig golfare.

August Nilsson (1884-1966)
Fr. v. Helen Nilsson, hennes man Donald Crawford och Helens syster Dorothy. Fotot taget 2013 och tillsänt författaren av Thomas Crawford.

2. Helen Jean Nilsson, född 17/6 1935 i Saint John, New Brunswick, Kanada, död 24/5 2014 i Saint John, New Brunswick, Kanada. - Gift med elektrikern och chef på ett telefonbolag Donald (Don) Joseph Crawford, född 7/12 1936, son av mekanikern Thomas James Crawford (1899-1941) och Kathleen Beatrice Walsh (1906-1970). Ett av deras nio barn, elingenjör Thomas Crawford (f. 1954), har med värdefull information bidragit till denna stamtavla.

2. Hans Olaf Nilsson, född 10/1 1941. - Gift 1:o 18/11 1961 med Patricia June Bradley, född 23/9 1942. Skilsmässa 1/1 2000. 2:o med Theresa "Terri" Ann Battler, född 10/6 1954. N. fick i första äktenskapet två döttrar, Susan Barbara Ann, född 6/6 1962 och Sharon Patricia, född 11/12 1963.

Tab. 12

Carl August eller Gustaf Nilsson, född 27/11 1912 i Saint John, Saint John, New Brunswick, Canada, död 18/11 1988 i Saint John, Saint John, New Brunswick, Kanada. Brandman (Fireman on boat). - Gift 6/9 1935 med Pearl Lillian Rowe, född 3/8 1916 i Saint John, New Brunswick, Kanada, död 7/11 1988 i Saint John, New Brunswick, Kanada, dotter av målaren Walter Robert Rowe (f. omkr. 1891) och Marie Henriette Comeau (1892-1965). Ett intressant sammanträffade är att Carls fader August döpte honom till samma namn som sin bror Olof döpte sin förstfödda son till 1911 (se Karl Gustaf Hallberg, Tab. 5., ovan). Då August och Olof stod varandra mycket nära så är det inte otänkbart att August hade detta i åtanke. Dessutom ges August yngsta barn andranamnet Olaf. Enligt hans födelsebevis hette han dock Carl August men enligt hans vigsel- och dödsbevis Carl Gustaf.


Carl Gustaf Hallberg med hustrun Pearl Rowe. Okänd fotograf. Uppladdat på ancestry.se av Cathy Smith.

B a r n:

Carl Walter Nilsson, född 29/5 1936 i Saint John, Saint John, New Brunswick, Kanada, död 17/9 2019 på Rocmaura nursing home, Saint John, Saint John, New Brunswick, Kanada. Snickare. - Gift med NN.

Colleen Eleonor Nilsson, född ?/7 1937. Affärsbiträde. - Gift 30/12 1955 med Joseph Frederick McKay, född 1935, son av Roy F. McKay och Bessie NN.

Mary Nilsson, född 1/6 1938 i Saint John, New Brunswick, Canada, död 1/6 1938 i Saint John, New Brunswick, Canada.

Shirley Elizabeth Nilsson, född omkring 1940. Maskinskötare. Hon var maskinskötare på en sockerfabrik. - Gift 18/6 1966 med arbetaren och sin svägerskas bror Charles Joseph Hachey, född omkring 1940, son av Alexander Hachey (se Everett Nilsson ovan) och Mary Genevieve Noel. Har fyra barn med olika män varav dottern Brenda i nämnda äktenskap har arbetat i armén.

Robert Gordon Nilsson, född ?/7 1942. Maskinskötare. Han var maskinskötare vid en torrdocka. - Gift 2/6 1962 med hårfrisörskan Ann Elizabeth Dunlap, född omkring 1942, dotter av John H. Dunlap och Awilla Moore.

Everett Terrance Nilsson, född 1946. Svetsare (welder). - Gift 30/12 1965 med arbeterskan Linda Mary Hachey, född 1948, dotter av Alexander Hachey och Mary Genevieve Noel.

Gerald "Gary" Nilsson. Elektriker. - Gift med Janice NN.

Tab. 13

Frans HallbergFrans Oscar Edvin Nilsson Hallberg (son av Hans Nilsson, Tab. 1), född 26/6 1891 i Igridstorp, i S:t Petri församling, Malmöhus län, död 27/3 1987 i S:t Görans församling, Stockholms län. Köpman, fabrikör. H. genomgick folkskola och aftonkurser. Flyttade i skiftet 1908/1909 från S:t Johannes församling i Malmö till sin bror Olof i Stockholm och var därefter i huvudsak inneboende hos honom till 1916. Arbetade från 1908 som handelsbiträde och 1909 som kontorsbiträde. H. var anställd hos Arvid Lindahls Pälsvarubutik och som tillskärare på broderns Olof Hallbergs skjortfabrik. År 1916 flyttar han till egen bostad på Gåsgränd 2 i Stockholm och nämns som kontorist. Nämnd som kontorsbiträde 1918-1919. Efter en kortare tid i Sollentuna församling och sitt giftermål inkommer han med sin maka till Grev Turegatan 70 B 1919 och står nu nämnd som köpman. Flyttade 1924 till Ålsten i Bromma församling, den 7/10 1931 till Levertinsgatan 5, Fredhällsgatan 3 II, tidigast 1950, Rålambsvägen 66 A IV, tidigast 1960, alla i S:t Görans församling i Stockholm. Under 1930-talet startade H. skjortfabriken Frans Hallbergs Skjortfabrik som låg på adressen Vitalisvägen 3 alldeles brevid Fredhällsparkens i Stockholm och vars innehavare och chef han var åtminstone fram till 1950. H. kallas nu fabrikör. Fabriken bytte tidigast 1945 namn till Drott Konfektion AB. Han var omtyckt och blev de sista åren både blind och döv. H. upptog 5/7 1913 namnet H a l l b e r g. - Gift 14/9 1918 med Hilda Oskaria Carlsson, född 1/12 1894 i Maria Magdalena församling, Stockholms län, död ?/12 1984 i S:t Görans församling, Stockholms län, dotter av arbetskarlen Per August Carlsson (1844-1921) och Alma Sofia Wilhelmina Krok (1859-1935).

B a r n:

Ingrid Sofia Hallberg, född 6/6 1919 i Hedvig Eleonora församling, Stockholms län, död 22/10 2002 i i S:t Görans församling. Damfrisörska på Axelsson 1940. Flyttade till Bromma församling, Stockholms län 30/1 1942. - Gift 25/12 1941 (skilsmässa 4/6 1964) med förtullaren, sedermera speditören Bror Göte Andersson, senare Aldstam, född 6/10 1917 i Hammarby församling, Stockholms län, död 27/8 2002 i Vällingby församling, Stockholms län, son av chauffören, sedermera lagerförmannen Johan Oskar Andersson (1890-1984) och Elin Johanna Andersson (1895-).

Per Emil Hallberg, född 4/6 1923, tjänsteman, död 15/11 2007. Se Tab. 14.

Tab. 14

Per Emil Hallberg (son av Hans Nilsson, Tab. 13), född 4/6 1923 i Hedvig Eleonora församling, Stockholms län, död 15/11 2004 i Sollentuna församling, Stockholms län. Tjänsteman. Kontorsbiträde på Stockholms kolimport i Frihamnen 1940. Tillskärare på sin fars skjortfabrik 1945 och därefter köpman samt senare tjänsteman. Flyttade till Bromma församling i Stockholm den 20/11 1947. - Gift 1:o 1/2 1947 med sedermera tjänstemannen Ann-Mari Fransson, född 24/10 1925 i Hedvig Eleonora församling, Stockholms län, död 6/11 2019, dotter av tjänarinnan, sedermera charkuteribiträdet Nelly Agda Rebecka Johansson (1899-1985). Skild 25/3 1981. 2:o 20/1 1982 med Irene Florence Högberg i hennes andra gifte, född 10/9 1927 i Engelbrekts församling, Stockholms län, död 5/1 1995 i Hässelby församling, Stockholms län, dotter av träarbetare Eskil Joakim Högberg (1898-1985) och lärarinnan Elsa Maria Johansson (1893-1953).

D ö t t r a r:

Vivi-Ann Hallberg, född 24/3 1948 i Essinge församling, Stockholms län. Tandsköterska. - Gift 28/1 1967 (skild 9/6 1978) med bensinstationsföreståndare Hans Roger Salander, född 8/6 1945 i Nederkalix församling, Norrbottens län, son av motorskötaren Sven Alvar Salander (1911-1991) och Ingrid Gunborg Jonsson (1914-2006).

Britt-Mari Hallberg, född 15/9 1950 i Essinge församling, Stockholms län. Tandsköterska. - Gift 21/6 1974 med chauffören Bernt Gunnar Andersson, född 29/9 1945 i Bromma församling, Stockholms län, son av chauffören senare telearbetaren Nils Bernhard Andersson (1921-1982) och sedermera telefonisten Gerd Gunvor Lundgren (1924-).

Tab. 15

Emil HallbergEmil Gottfrid Nilsson Hallberg (son av Hans Nilsson, Tab. 1), född 3/5 1894 i Igridstorp, S:t Petri församling, Malmöhus län, död 1/2 1982 i Högalids församling, Stockholms län. Köpman. H. genomgick folkskola samt handelskurser. Anställd hos C. & M. Fougstedt och i Wahlbergs Snickerifabrik, båda i Malmö. Flyttade 1910 till Stockholm. Här blev han inneboende hos äldre brodern Olof och nämns som kontorsbiträde. H. beger sig till Alingsås 9/12 1912 och arbetade här vid Konfektions A.B. Oscar Molanders fabrik (Oscar F. Molander var en av de ledande krafterna i konfektionstillverkningens utveckling från hantverk till storindustri genom ihopslagningar av produktionsleden). H. var åter i Stockholm 28/9 1914 som ensamstående lagerbiträde på adressen Fleminggatan 23 A. Ånyo i Alingsås 1916 vid Konfektions A.B. Oscar Molander - där han även fann sin maka - begav sig H. därefter via Sollentuna församling - där han gifte sig - till Styrmansgatan 24 i Stockholm (1919) där han nu nämns som köpman. Här kvarstår han och familjen till 13/9 1924 då de flyttade till Aladdinsvägen 21 i Bromma församling, Stockholms län. Den 12/3 1946 flyttade han, hustrun och yngsta barnet åter innanför tullarna, denna gång till Matteus församling. Under perioden strax före och under tiden i Bromma och efter de kontakter H. knutit i Alingsås (med hjälp av brodern Olof Hallberg) med Konfektions A.B. Oscar Molander blev H. efter flera års anställning därstädes från 1921 representant (agent) för denna firma med agenturaffär på Vasagatan 15 & 17 i Stockholm. Sedermera avdelningschef för Kaboms Stockholmskontor. Kaboms var det varumärke Konfektions A.B. Oscar Molander saluförde sina produkter under från mitten av 20-talet. H. fortsatte att arbeta för Kaboms tills varumärket upphörde i slutet av 40-talet. Därefter hade H. engelska agenturer fram till 1980, framför allt i tyger. Han representerade också belgiska firmor. Vid sidan av detta var H. verksam i Mercuriiorden samt Par Bricole. H. var även släktforskare och sammanställde 1968 en stamtavla över Hans Nilssons (se Tab. 1) ättlingar vars förtjänstfulla arbeta har legat till grund för denna stamtavla. Upptog före 1914 namnet H a l l b e r g. - Gift 7/9 1918 i Sollentuna kyrka, Sollentuna sn, Stockholms län med affärsbiträdet Rut Ester Magdalena Petersson, född 2/10 1893 i Alingsås stadsförsamling, Älvsborgs län, död 4/7 1974 i Sofia församling, Stockholms län, dotter av snickaren Anders Johan Andersson (sedermera Pettersson) (1865-1939) och Ida Matilda Andersdotter (1868-1936). H. hade även ett utomäktenskapligt barn (se nedan) med sömmerskan, sedermera föreståndarinnan Gertrud Matilda Elisabet Pettersson, sedermera Niving, född 30/9 1897 i Alingsås stadsförsamling, Älvsborgs län, död 13/10 1983 i S:t Görans församling, Stockholms län, dotter av snickaren Anders Johan Andersson (sedermera Pettersson) (1865-1939) och Ida Matilda Andersdotter (1868-1936).

B a r n:

Märta Ingrid Matilda Hallberg, född 8/9 1919 i Oscars församling, Stockholms län, död 23/4 2003 i Högalids församling, Stockholms län. Kontorist. Arbetade som kontorist på Elverket. - Gift 7/9 1943 med sedermera byråchefen Bo Percyval Radhe, född 18/2 1913 i Arvika församling, Värmlands län, död 4/8 1988 i Högalids församling, Stockholms län, son av postmästaren Sven Percyval Radhe (1881-1937) och Malvina Laurentia Östlind (1881-1961).

Stina Getrud Elisabeth Hallberg, 5/4 1921 i Oscars församling, Stockholms län. Kontorist. Arbetade som kontorist på Elverket. - Gift 10/6 1944 med sedermera bryggarmästaren Folke Gustav Harald Liljegren, född 23/5 1915 i Södertälje stadsförsamling, Stockholms län, död 17/12 1991 i Västerleds församling, Stockholms län, son av järnhandlaren Gustaf Harald Julius Liljegren (1877-1940) och Ingrid Kristina Ekblad (1884-1957).

Lars Frans Emil Hallberg, född 26/4 1923, ingenjör, död 1/6 2008. Se Tab. 16.

Oskar Nils Anders Hallberg, född 15/1 1925, representant, död 16/5 2006. Se Tab. 17.

O. ä. b a r n:

Aina Stina Märta Niving, född 24/5 1923 i Hult sn, Jönköpings län, död 11/11 1988 i Bromma församling, Stockholms län, restaurangarbetare. - Gift 24/4 1943 (skilsmässa 9/9 1971) med ingenjören Olof Wallerius, född 16/5 1920 i Kungsholms församling, Stockholms län, död 2/2 2007 i Lidingö församling, Stockholms län, son av folkskollärare Leander Wallerius (1884-1958) och Greta Maria Bergman (1886-1951).

Tab. 16

Lars Frans Emil Hallberg (son av Emil Gottfrid Nilsson Hallberg, Tab. 15), född 26/4 1923 i Oscars församling, Stockholms län, död 1/6 2008 i Salems församling, Stockholms län. Ingenjör. Student vid tekniska mellanskolan 1940, sedermera ingenjör på Vattenfallsstyrelsen. - Gift 28/8 1953 med sedermera apotekschefen Britt Sjöberg, född 14/9 1928 i Maria Magdalena församling, Stockholms län, död 11/7 2017 i Salems församling, Stockholms län, dotter av apotekaren Gunnar Olof Sjöberg (1897-1987) och Netty Ringius (1901-1966). Britt var även verksam som fritidspolitiker (M).

D ö t t r a r:

Inga Katarina (My) Hallberg, född 12/2 1955 i Enskede församling, Stockholms län. - Gift med Anders Domeij.

Kristina Hallberg, född 13/7 1964 i Botkyrka församling, Stockholms län. - Gift med Anders Hansson.

Tab. 17

Oskar Nils Anders Hallberg (son av Emil Gottfrid Nilsson Hallberg, Tab. 15), född 15/1 1925 i Bromma församling, Stockholms län, död 16/12 2006 i Högalids församling, Stockholms län. Köpman, representant. Elev vid Bromma läroverk. Kontorist på agenturfirman A. Åhrberg 1945. Sedermera köpman och därefter representant. - Gift 10/4 1948 med Frideborg "Boy" Andersson, född 7/11 1927 i Ragunda församling, Jämtlands län, dotter av maskinisten Nils Elof Andersson (1882-1941) och Helga Augusta Viktoria Mattsson (1892-1977).

S ö n e r:

Bo Anders Hallberg, född 4/7 1948, tekn. stud. Se Tab. 18.

Nils Anders Hallberg, född 11/4 1952. Se Tab. 19.

Jan-Olov (Nunne) Anders Hallberg, född 20/11 1962 i Vantörs församling, Stockholms län. Banktjänsteman.

Tab. 18

Bo Anders Hallberg (son av Oskar Nils Anders Hallberg, Tab. 17), född 4/7 1948 i S:t Görans församling, Stockholms län. Civilingejör. Utbildad på KTH till civilingenjör. - Gift 6/6 1975 med tjänstemannen Gun Margareta Pettersson, född 9/10 1952 i Stora Tuna församling, Kopparbergs län, dotter av fastighetsskötare Gustaf Arne Pettersson (f. 1921) och Maj-Britt Kristina Pettersson (1926-2013). Enligt en dokumentär på SR P1 från 2012, av nedannämnda dottern och journalisten Jenny Hallberg, uppges att Arne Pettersson inte är biologisk far till Margareta Pettersson ovan.

B a r n:

Jenny Hallberg, född 1/11 1975 i Maria Magdalena församling, Stockholms län. Journalist.

Elin Hallberg, född 2/9 1979 i Maria Magdalena församling, Stockholms län. Kostymmakare. - Sambo med Joanna Julia Teres Ray, född 19/12 1978 i Maria Magdalena församling, Stockholms län.

Nils Oskar Hallberg, född 16/7 1984 i Maria Magdalena församling, Stockholms län. Bildlärare. - Sambo med Susanne Azziza Tamara El Makdisi, född 9/8 1984 i Uppsala, Uppsala län, dotter av Samir El Maksidi (f. 1944) och Jouhaina El Maksidi (f. 1952).

Tab. 19

Nils Anders Hallberg (son av Oskar Nils Anders Hallberg, Tab. 17), född 11/4 1952 i Högalids församling, Stockholms län. Marknadsekonom. - Gift med Ebba Karin Löfstrand, född 15/10 1957 i Vantör församling, Stockholms län, dotter av tjänstemannen Kurt Gösta Löfstrand (f. 1927) och Greta Barbro Skoghagen (f. 1929).

S ö n e r:

Karl Emil Julius, född 28/10 1982 i Skarpnäcks församling, Stockholms län. Försäljningschef. - Gift med Emma Linn Rosenqvist, född 24/9 1982 i Hallingeberg församling, Kalmar län, dotter av Bert Jörgen Rosenqvist (f. 1951) och Britt Ingemo Karlsson (f. 1953).

Niklas Anders Edvard, född 14/2 1985 i Skarpnäcks församling, Stockholms län. Egen företagare. - Sambo med Mira Magdalena Ray, född 4/2 1990.

Max Johan Fredrik Hallberg, född 10/6 1989. Hovmästare.

Anna Hallberg, född 16/12 1992. Lärarstudent.

Tab. 20

Anton Elfvar Sigfrid Nilsson Hallberg (son av Hans Nilsson, Tab. 1), född 11/2 1897 i Igridstorp, i S:t Petri församling, Malmöhus län, död 15/5 1963 i Möllevångens församling, Malmöhus län. Järnvägstjänsteman, brevbärare. Bodde hos modern på Igridstorp i i Malmös södra förstäder fram till att han 1912 flyttade till Stockholm. Här blev han inneboende hos äldre brodern Olof som gav honom en hjälpande hand likt han gjort för hans andra bröder Frans och Emil tidigare. H nämndes nu som kontorist och var inneboende hos brodern Olof fram till 1916. H. bodde därefter en kort tid själv i Storkyrkoroten och uppges i Rotemannsarkivet ha flyttat den 26/7 1917 till Alingsås. Men redan dryga två veckor senare den 7/8 1917 står han emellertid som inflyttad till Igridstorp. Efter att först fått uppskov gör han nu sin militärtjänsgöring sistnämna år. Två år senare flyttade han från Igridstorp till Hässleholm den 15/8 1919, arbetar som stationskarl, och är ännu en gång tillbaka hos modern på Igridstorp den 31/12 1920, alltjämt nämnd som stationskarl. I början av 1928 flyttade H. till Västra Skrävlinge sn och arbetade nu som brevbärare samt bodde i egnahemsområdet "egen härd" i stadsdelen Rosengård (avstyckat från Botildeborg 1 och Kattarp, Västra, nr 2-4). Här stannade H. dock inte länge utan flyttade den 8/10 1928 åter till Malmö, denna gång till S:t Pauli där han snart gifte sig med Elvira Bjursell. Efter hustrun tidiga död 1931 gifte han om sig med Elin Kjällberg och flyttade åter till Västra Skrävlinge sn där deras son föddes 1933. Här bor han en längre period innan han återflyttar till Malmö. - Gift med 1:o 22/12 1928 med Elvira Rut Dagmar Bjursell, född 12/4 1908 i S:t Johannes församling, Malmöhus län, död 16/5 1931 i S:t Pauli församling, Malmöhus län, dotter av arbetaren Johan Nilsson Ljung (1884-1908) och Johanna Matilda Möller (1887-1951) [(senare omgift med fabriksarbetaren Frans Herman Petersson Bjursell (1881-1927)]. 2:o 6/5 1933 med Elin Maria Kjällberg (Källberg), född 29/11 1911 i S:t Johannes församling, Malmöhus län, död 30/5 1980 i Fosie sn, Malmöhus län, dotter av målaren Sven Kjällberg (Källberg) (1873-1959) och Johanna Andersson (1872-1946). Skilsmässa 22/6 1949. 3:o 20/10 1951 med butiksbiträdet, sedermera föreståndaren Svea Elisabeth Kullberg, född 20/10 1909 i S:t Pauli församling, Malmöhus län, död 3/3 2004 i Möllevången, Malmöhus län, dotter av torghandlaren Sven Persson Kullberg (1870-1965) och Anna Regina Charlotta Granberg (1868-1950). H. hade även ett utomäktenskapligt barn med Lydia Dejdricks (1890-1968), se nedan.

S o n:

2. Kaj Anton Bertil Hallberg, född 1/9 1933 i Västra Skrävlinge församling, Malmöhus län, död 28/5 2014 i S:t Johannes församling, Skåne län. Verkstadsarbetare. Ogift.

O. ä. b a r n:

Sven Åke Hallberg, född 18/8 1917 i Maria Magdalena församling, Stockholms län, död 12/1 2000 i Söderhamns församling, Gävleborgs län. Utan tjänst. Han led av epilepsi och vårdades en tid på ett hem för att därefter bo hos moders fostermoder Josefina Dejdricks, på ålderdomshemmet i Söderhamn och därefter bo i egen lägenhet fram till sin död. H. var ogift och barnlös. Se foto nedan.


Lydia Dejdricks och troligen sin utomäktenskapliga son Sven Åke Hallberg (1917-2000). Fotografiet är sannolikt taget 1918 av okänd fotograf. Privat ägo.

Källor: Kyrkoböckerna, Rotemannen 3, Riksarkivet - SVAR, Sveriges Dödbok 1901-2013, Sveriges befolkning 1970, Stockholms adresskalender - Stockholmskällan, www.ancestry.se, Skåningar i Stockholm, Skånetryckeriets förlag, Malmö 1940, DN.arkivet, SvD - Historiskt sidarkiv, Uppslagsverket Vårt Sekel, Elgo-förlaget, Göteborg 1960, Karl Gustaf Hallberg, Monica Petersson, Emil Hallberg, Veronica Hallberg, Jan-Olov Hallberg, Johan Peetre, Erik Boehm, Thomas Crawford, Cathy Smith, www.ancestry.se, Sveriges orter, atlas över Sverige med ortbeskrivning, Stockholm 1932, www.arkivdigital.se, Edvinsson, Rodney, och Söderberg, Johan, 2011, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292, www.malmo.se, Bunkeflo - vår hembygd, Bert Persson, 1998, P1 Dokumentär - Morfar, mormor och slaktaren – en familjethriller, Jenny Hallberg, 2012.

Till sidans topp | Till startsidan | Senast uppdaterad 2020 05 15

starpatrik[at]yahoo.se | A PBA Production ©1998-2020