Kontaktverksamhet

Kontaktverksamhet bedrivs genom ÖppetHus-verksamhet och fältarbete, där människor motiveras och stöttas till att förändra sitt liv. Här ges även stöd i kontakter med myndigheter, sjukvård m.m.

© Masten 2015