Vår historia

Second Hand började som en humanitär hjälp till Lettland i början av 1990-talet och fick då namnet Lettlandshjälpen. Utöver insatser i Lettland har vi också gjort insatser bl a i Estland, Ukraina, Vitryssland, Östra Karelen (Ryssland), Mellanöstern och i Brasilien. Idag riktas en stor del av våra insatser till vårt eget närområde - behövande i Tyresö samt till olika katastrofområden i världen. 

Det är främst omtanken och kärleken till medmänniskor i nöd som är vår drivkraft. Förr förmedlade vi i första hand hjälpen i form av kläder, mat, medicin, utrustning av olika slag, byggmaterial m m. Idag hjälper vi främst genom ekonomiska bidrag till väl etablerade hjälporganisationer. Hjälpverksamheten finansieras främst av den numera välkända "Second Hand-försäljningen i Tyresö", men vi får också enstaka bidrag från företag och enskilda i Sverige. Vi når fram på ett effektivt sätt där behoven är som störst, därom har vi fått många vittnesbörd.

Second Hand firade 20-årsjubileum lördagen den 17 september 2011!
Ett mycket stort och varmt tack till alla som var med - kunder, personal och extra frivilliga. Utan er stora insats och stöd hade vi inte kunnat nå ett så fantastiskt resultat. Det blev ca dubbelt så stor omsättning jämfört med en normal lördag. Vi dubblerade försäljningsresultatet och skickade 192 726 kr till svältkatastrofen på Afrikas horn genom vår samarbetspartner PMU. 
Än en gång - ett stort och varmt tack för ert stöd!

Nu finns det en jubileumsbok utgiven, skriven av Tor Carlid. Den beskriver enkelt och lättläst verksamhetens utveckling under 20 år från dess ringa start 1991. Boken finns att köpa i vår butik.

© Masten 2015