« Callcenter | Startsidan | Pensionen »

26 februari 2004

Tredjedelsmodellen

LO vill att en tredjedel av föräldraförsäkringen ska vikas åt pappan. Island tillämpar den tredjedelsmodell som svenska LO nu ställer sig bakom och där har den blivit en succé. Nästan alla män tar ut sina tre månader. De får 80 procent av lönen, utan tak. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat. Kanske inte så mycket som tänkt, men ett år är ingen lång tid. Jag tror på grundkonceptet.

Jag tycker att det vore värt att pröva även här i Sverige. Det kommer att bli svårare att missgynna kvinnorna på arbetsmarknaden om männen tar ut sina månader. Då måste kanske arbetsgivarna tänka om. Jag tvivlar på att de tänker börja fråga alla män de anställer om de har planer på att skaffa barn inom närmsta tiden, därmed kanske kvinnorna slipper den frågan. Även män har barn är det tydliga budskapet till arbetsgivaren, samt till männen själva.

Visst finns det ett motstånd hos många kvinnor att de vill ha merparten av föräldraledigheten. Men man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Låt männen ta ett större ansvar när det gäller barn, hem och hushåll. Jag tror att alla har allt att vinna på det hela.

// Annica Tiger

Annica Tiger februari 26, 2004 8:34 FM