« Folkpartiets olagliga fusk | Startsidan | A day off »

6 september 2006

Vad anser de andra i Alliansen?

Ofta brukar uttrycket en "klädsam tystnad" användas. Men jag vet inte om Alliansens tystnad är speciellt klädsam. Jag surfade runt på centerns och moderaternas hemsidor och försökte hitta någon info om vad de har för åsikt om vad som nu uppdagats. Men icke sa Nicke, inte ett ord. Jag har inte hört någon av dem uttala sig i TV i någon nyhetssändning. De kan väl inte, som de flesta andra, tycka att folkpartiets arbetsmetoder är speciellt gynnsamma för Alliansen som helhet? Eller har tystnaden en helt annan orsak?

// Annica Tiger

Annica Tiger september 6, 2006 10:22 FM