« Kollektiv orgasm | Startsidan | Uthäng »

6 september 2003

Statistik

Statistik ska man hantera varsamt.
Det går att påvisa att ju mer fil som säljs i en stad desto större är kriminaliteten.

Stora rubriker. Sju av tio män har fått stryk - av sin kvinna.

Jag läste nu i Aftonbladet att enkäten där gett vid handen att 2 021 män svarat, 51,5 procent uppgav att de fått det någon gång, medan 21,2 procent svarade att det får de ofta. Då undrar jag hur många av dessa män var medlemmar i de extrema mansgrupperingar som finns? Hur många av dessa män svarade som "kvinnor"? Oxå! Lite teknisk kunskap om att ta bort cookies och det går att svara fler gånger.

Med tanke på det jag påvisat förut att hälften av dem än som är medlemmar i en viss nätgrupp själva är dömda för barn- och kvinnomisshandel så står frågan öppen. Den är inte helt obefogad.

Jag efterlyser en mer kontrollerad enkät där man utfrågar ett typiskt genomsnitt av normalbefolkningen. Skulle resultatet bli detsamma då? Jag skulle välkomna en sådan. Vem initierar en sådan? Borde det inte ligga i allas intresse?

// Annica Tiger

Annica Tiger september 6, 2003 10:09 EM